НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПОЛЬЩА (ОНЛАЙН)

21.01.2021

Університет єврорегіональної економіки імені Альчіде де Гаспері в Юзефові (Польща, Варшава)

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (Україна, Київ)

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна, Харків)

запрошують Вас до участі у роботі міжнародної конференції:

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Розвиток університетської освіти у період постмодерну:

сучасні тенденції міжкультурної комунікації та методика навчання в контексті соціально-культурних трансформацій і змішаного навчання

Конференція відбудеться

в Університеті єврорегіональної економіки імені Альчіде де Гаспері в Юзефові (Варшава)

10 березня 2021 р. (on-line)

Мета конференції – створення умов для наукового дискурсу в умовах інформаційного суспільства, писемна форма обміну фундаментальним та прикладним досвідом у галузі суспільних та гуманітарних наук.

Учасники отримають такі документи про участь:

  • програма конференції (електронна версія),
  • збірник анотацій доповідей учасників конференції (електронна версія),
  • публікація статті у науковій рецензованій монографії (електронна версія).

Доповіді, обговорені на конференції та доопрацьовані до формату наукових статей, будуть опубліковані у науковій монографії (електронна версія).

Монографії буде надано ISBN – міжнародний стандартний універсальний ідентифікаційний номер книги з ідентифікатором країни видання – Польща.

Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, публікація розділу у науковій колективній монографії належить до наукових публікацій, які розкривають основний зміст дисертації, та входить до звітної сукупності опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#n33 ).

Наукову монографію буде внесено до таких міжнародних баз: Google Scholar, Academia.еdu, ResearchGate та ін.

Обов’язкові примірники надсилаються до Національної бібліотеки Польщі та до інших 14 провідних (у тому числі університетських) бібліотек Польщі.

ЯК УЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ?

  1. До 24 лютого 2021– заповнити форму анотації доповіді та надіслати скановану квитанцію про оплату оргвнеску (назва файлу: прізвище.автора_квитанція) на адресу intercult.communik@gmail.com
  2. 10 березня 2021 – конференція (on-line)
  3. До 10 квітня 2021– надіслати статтю на адресу intercult.communik@gmail.com.
  4. Активно співпрацювати з редакцією під час підготовки статей до публікації (доопрацювати статтю після її рецензування).
  5. 10 червня 2021– отримати наукову монографію (електронна версія).

 

Більше деталей: https://sites.google.com/view/incult-2/ua

 

Учасники, які візьмуть участь у вищезазначеному заході, мають подати ЗВІТ до відділу міжнародних зв’язків (зразок додається).

 

Відділ міжнародних зв’язків