НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

МІЖНАРОДНА МЕДИЧНА ВИСТАВКА «PUBLIK HEALTH»: ТРИ ДНІ УСПІШНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НАУКОВИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗДОБУТКІВ НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

04.10.2019

Навіть на тлі загалом успішного представництва кафедр і напрямів діяльності НМУ імені О.О.Богомольця на 28-ій Міжнародній медичній виставці «Publik  Health» презентація секції «Терапія» 2 жовтня 2019 року, модераторами якої були завідувачка кафедри внутрішньої медицини №2 Галина Володимирівна Мостбауер і завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2, професор Віталій Євгенович Кондратюк, зібрала велику аудиторію прихильників і справила справжній фурор.

Великий інтерес викликала доповідь завідувачки кафедри неврології НМУ, професора Лариси Іванівни Соколової «Нова парадигма діагностики та лікування розсіяного склерозу». Професор Віталій Кондратюк у доповіді «Подагра і кардіоваскулярна коморбідність: чи є резерви для оптимізації терапії?» переконав у тому, що накопичення сечовини, яке призводить до подагри та її ускладнень, для перебігу серцево-судинних недуг не менш небезпечне, ніж холестерин. Цікава деталь: аналізуючи ефективність одного із сучасних препаратів, Віталій Євгенович як складову назвав  «інулін». Професор підтвердив: так, вам не почулося: це саме те, що є у кульбабі та петрових батогах…

Блискучим можна назвати і виступ професора кафедри неврології НМУ Олени Анатоліївни Мяловицької «Церебральний інсульт і молодий вік. Особливості діагностичної тактики та лікування». Інсульт помолодшав. У причинах цього сумного факту, як вважає професор, треба розібратися. Спираючись на багатий практичний досвід – як свій власний, так і колег, – Олена Анатоліївна звернула увагу на такі менш поширені, але все ж суттєві чинники, як захворювання крові, перенесені венеричні хвороби, ВІЧ тощо.

Доповідь аспіранта Леоніда Павловського «Значення церамідів в розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) та інсулінорезистентності», попри деяку, за його ж висловом, академічність, також не залишила аудиторію байдужою. Як і короткі, але дуже змістовні презентації доцентів Т.А. Довбонос («Клініко-серологічний профіль міастенії») і К.В. Антоненко («Варіабельність клінічної картини атипового паркінсонізму»). Катерина Володимирівна, зокрема, досить ґрунтовно розклала по полицях так званий паркінсонізм-плюс і перспективи його діагностики та лікування.

Після обіду естафету у терапевтів перейняла секція «Ендокринологія», де модераторами були асистент кафедри ендокринології Катерина Олексіївна Кондратюк і асистент кафедри внутрішньої медицини №4 Ірина Олегівна Меркулова. Вони ж виступили з доповідями «Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечника у хворих на цукровий діабет другого типу і НАЖХП та їх корекція» і «Метаболом та його зміни в патогенезі пароксизмальної форми фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця» – відповідно. А відкрив презентацію секції PhD-student кафедри ендокринології НМУ Махмуд Алудван. Він зупинився на проблемі дефіциту вітаміну D3 при цукровому діабеті другого типу, пов’язаному з НАЖХП.

Не менш насиченим для вчених НМУ імені О.О.Богомольця був і третій – останній – день виставки. Велику як для скромної за розміром 7-ї зали 2-го павільйону аудиторію зібрала зранку секція «Судова медицина» (модератори – завідувач кафедри судової медицини НМУ, професор Борис Валентинович Михайличенко і доцент Наталія Миколаївна Ергард). Такі, так би мовити, маркери, як «профілактика домашнього насильства», не могли не зацікавити відвідувачів виставки, переважно молодь. Професор Б.В.Михайличенко збагатив свою доповідь захоплюючим історичним екскурсом – від месопотамського царя Хамураппі і клятви Гіппократа до лісабонської та інших сучасних конвенцій з питань медицини і права. До доповідачів О.А.Федорової, І.Ю. Хміль та інших було багато запитань із залу, часом дуже конкретних.

Секцію «Громадське здоров’я», що розпочала роботу трохи пізніше у лекційному залі №33, слушно було б назвати ключовою хоча б із огляду на її назву, яка перегукується з назвою всієї міжнародної виставки. Доповіддю «Пріоритети освітньої діяльності у сфері громадського здоров’я» відкрила засідання модератор, професор Т.С. Грузєва. Тетяна Степанівна досить докладно зупинилася на співпраці НМУ з вищими медичними навчальними закладами Варшави, Кракова, Вроцлава (Республіка Польща).

Доцент Л.О. Литвинова поділилася досвідом навчання англомовних студентів в Університеті. Про європейські підходи до проблем громадського здоров’я йшлося в доповідях асистента О.Я. Антонюк, доцента Г.В.Іншакової, доцента О.М.Донік та інших.

У рамках секції слово взяв гість – один з очільників Центру громадського здоров’я при МОЗ України М.В.Рябінчук. Виступ Михайла Валентиновича був коротким, але з нього стало зрозуміло, що держава зацікавлена і всіляко підтримуватиме ті починання і проєвропейські зрушення, про які йшлося у доповідях на секції.

Завершили участь НМУ у 28-ій Міжнародній медичній виставці «Publik Health» секції «Медична психологія» (модератори – професор О.С.Чабан і професор О.О.Хаустова) і «Фармакологія» (модератори – професор  М.В.Хайтович і професор Л.Л.Пінський).

Підсумовуючи і висловлюючи думки відвідувачів виставки, можна стверджувати, що участь у ній НМУ імені О.О.Богомольця мала безперечний успіх і резонанс, а головне, принесла велику практичну користь.

 

Прес-центр