НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

МАЙБУТНЄ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ У НАДІЙНИХ РУКАХ

10.02.2020

Сьогодні кафедра оториноларингології, яку очолює професор Ю.В.Дєєва, розміщена на п’яти клінічних базах в закладах охорони здоров’я м. Києва. Тісна співпраця співробітників кафедри з лікарями позитивно позначається на результатах навчальної, лікувальної та наукової роботи клінік кафедри. Лікування, оперативні втручання у пацієнтів із ускладненою лор-патологією відбуваються за безпосереднього керівництва професорів та доцентів кафедри. Наукові та методичні розробки та винаходи широко впроваджуються у практичну медицину. Так, протягом багатьох останніх років широко використовуються в лікувальному процесі засади екологічної ринології та поєднаної патології  ЛОР-органів, засновником якої є проректор Університету, професор кафедри О.М.Науменко.

Закономірно, що ці досягнення лягли в основу навчального процесу. На кафедрі навчаються студенти четвертих курсів майже усіх факультетів НМУ. Навчально-методична програма побудована з урахуванням сучасних досягнень науки. Лекції читають студентам провідні фахівці із демонстрацією практичних навичок ОСКІ-2. Майбутні медики оволодівають знаннями та вмінням на муляжах, фантомах, спостерігають за роботою фахівців в операційних залах клінік кафедри.

Окрім четвертокурсників на базах кафедри навчається ціла плеяда майбутніх фахівців з оториноларингології. Сорок інтернів вирішили свою діяльність у медицині присвятити лікуванню вуха, горла, носа. Відповідальні за цю ділянку роботи на кафедрі доценти В.Л.Дідковський та О.В.Діхтярук.

Роботі з інтернами багато часу приділяє весь професорсько-викладацький склад кафедри. Вони підтримують інтерес молоді до оториноларингології, бо розуміють, що майбутнє галузі у їхніх руках.

 

Редакція газети « Медичні кадри»