НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

МАЙБУТНІ ПРОВІЗОРИ УСПІШНО НАВЧАЮТЬСЯ У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

01.04.2020

Із введенням карантинних заходів і переходом навчального процесу на дистанційну форму на фармацевтичному факультеті у стислі строки розробили і втілили у роботу план проведення віддалених практичних занять, тестування, підсумкового контролю та читання лекцій з різних дисциплін.

– На нашому факультеті, – розповідає декан професор Т.Д. Рева, – дистанційним навчанням охоплено майже 400 заочників та понад 300 студентів стаціонару. Завдяки сучасним інструментам дистанційного навчання ми щодня активно спілкуємося зі своїми вихованцями.

Завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації професор М.В. Хайтович додав, що його лекції в режимі онлайн одночасно слухають до ста студентів. Використовуючи платформу ZOOM двічі на тиждень Микола Валентинович читає лекції студентам заочної форми навчання, двічі на тиждень – лекції, присвячені підготовці випускників до складання «Крок-2», а також лекції згідно розкладу студентам денної форми навчання. Практичні заняття проводяться дистанційно із використанням програми Google Classroom.  Програма NEURON дозволяє контролювати рівень засвоєння матеріалу студентами і націлює на те, які теми варто ширше розглянути у подальших лекціях для опанування складних питань дисципліни.

Своя історія дистанційного навчання на кафедрі фармакогнозії та ботаніки, яку очолює професор В.М. Мінарченко. Так, студенти другого і третього курсів активно долучилися до підготовки дисципліни фармацевтична ботаніка і фармакогнозія, яка входить до ліцензійних іспитів ЕДКІ-1 та «Крок-2». За допомогою інтернет ресурсу майбутні провізори отримують доступ до теоретичних напрацювань кафедри у вигляді презентацій, методичних посібників, практичних рекомендацій. Студенти виконують завдання у робочих зошитах і надсилають результати самостійної праці у фотозвітах. Таким чином, викладачі контролюють навчальний процес і в залежності від його результату, вносять відповідні корективи. На думку професора В.М. Мінарченко, робота на платформі дистанційного навчання NEURON є безцінним досвідом як для студентів, так і для викладачів. Освітні матеріали можна буде використовувати і після карантину як додаткове джерело знань.

 

Редакція газети «Медичні кадри»