НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КОЛЕКТИВ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ ЩИРО ДЯКУЄ МЕЦЕНАТАМ ЗА ПОДАРОВАНІ ВИДАННЯ

20.05.2019

 

Горошко Ганні Олегівні, головному редактору Видавничого дому «Щаслива друкарня»

 

Денисенко Г.О.

Відлуння Чорнобиля очима лікаря (для нащадків): літературно-документальне видання. – К.: ФОП Маслаков, 2019. – 90 с.

 

 

Мінарченко Валентині  Миколаївні, професору, завідувачу кафедри фармакогнозії та ботаніки  та колективу авторів  В.М. Мінарченко, Р.М.Лисюк,      Н.П.Ковальській

 

Minarchenko V.M., Lysiuk R.M., Kovalska N.P.

Medicinal plant resources : textbook / V.M. Minarchenko, R.M. Lysiuk,

N.P. Kovalska . – Kyiv: PALYVODA A.V., 2019. – 240 p.

 

Харківському  національному медичному університету,  ННВК “Урологія і нефрологія”

 

Час, події, люди : збірник матеріалів, присвячений 50-річчю Харківського обласного клінічного центру ім. В. І. Шаповала / [B.М. Лісовий, I.A. Гарагатий, В.М. Демченко та ін.]; за заг. ред. B.М. Лісовий. – Харків: ХНМУ, 2018. – 464 с.

 

 

Чайковському  Юрію Богдановичу, професору, завідувачу кафедри гістології та ембріології

Генетика репродукции: [руководство для врачей, биологов, студентов] / С. В. Денисенко, А. С. Дарий, М. И. Кононенко, Т. Э. Зерова – Любимова ; науч. ред. Т. И. Бужиевская ; Клиника пробл. планирования семьи. – К.: Ферзь-ТА, 2008. – 652 с.