НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КНИЖКОВИЙ ФОНД БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ ПОПОВНИВСЯ НОВИМИ КНИЖКАМИ. ПОДЯКА ДАРУВАЛЬНИКАМ

19.04.2019

Бібліотека НМУ імені О.О. Богомольця висловлює щирі слова подяки за подаровані книжки:

Дземану Михайлу Івановичу,  доценту, кандидату медичних наук, лікарю-терапевту вищої категорії

Дземан, М.І.  Київська бувальщина одного епохального медичного відкриття / М. І. Дземан. – Київ : Медкнига, 2018. – 100 с. : іл., фот. – (Серія “Класики медицини”) (Серія “Бібліотечка практикуючого лікаря”). – Бібліогр.: с. 92-99 . – ISBN 978-966-1597-57-9

– Новітні ендогенні регенераторні біологічні імуномодулювальні середники: теорія, клінічна практика й перспективи препаратів класу “Ербісол” у стоматології : [колект. монографія] / [Антоненко М. Ю. та ін.]  за заг. ред. О. М. Ніколаєнка та А. В. Борисенка. – Київ : Медкнига, 2017. – 250 с. : рис., табл. – (Бібліотечка практикуючого лікаря). – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-1597-41-8

Климентьєву  Олегу  Юрійовичу, асистенту  бібліотеки Нью-йоркського університету

Physicians’ Desk Reference : справочное издание. – 70 ed. – Montvale, NJ : Medical Economics Co., 2016. – 2232 p.

Панченку Олегу Анатолійовичу, професору,  директорові Державного закладу «Науково-практичний медичний  реабілітаційно–діагностичний центр МОЗ України»

Кабанцева А.В., Корнєєва О.Л.  Підтримка дитини в умовах емоційного напруження : навчально-методичний посібник. – К.: КВІЦ, 2018. -136с.

Парію Валентину Дмитровичу, професору, завідувачу кафедри менеджменту охорони здоров’я

Economics of Public Health: practicum for individual work / V.D. Pariy, A.V. Zhila, D.G. Matukova, V.V. Taran, N.M. Zakharova, N.V. Moskalenko, N.V. Prus, T.N. Dumenko;  Ministry of Public Health of Ukraine, National O. O. Bohomolets Medical University, Department of Public Health Management. – K, 2019. – 59 p.

Чайковському Юрію Богдановичу, професору, завідувачу кафедри гістології та ембріології

Імунологія: підручник / Ю.Б. Чайковський, Л.В. Кузнецова, В.Д. Бабаджан, В.І.Літус та ін.; за ред. Л.В. Кузнецова, В.Д. Бабаджан, В.І. Літус.- Київ, 2015.- 584 с.

Бібліотека НМУ імені О.О. Богомольця