НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ І МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ПРОВЕЛА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

10.10.2020

9 жовтня напередодні 2020-World Mental Health Day, який у всьому світі щорічно відзначається 10 жовтня, кафедра загальної і медичної психології  НМУ імені О.О. Богомольця у співпраці з Асоціацією з медичної та психологічної реабілітації провела науково-практичний семінар  «Психічне здоров’я та психологічне благополуччя: досвід національних наукових шкіл».

У програмі семінару презентовано 8 національних шкіл Україні, здобутки яких безпосередньо торкаються проблеми психічного здоров’я та психологічного благополуччя. Доповідачі та учасники зазначили, що цей семінар є першою в Україні подією такого високого представницького рівня.

Модератором науково-практичного семінару виступив  М.М. Матяш – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної і медичної психології НМУ імені О.О. Богомольця, засновник школи медико-психологічної реабілітації. Михайло Миколайович презентував науково-практичний доробок кафедри в царині психічного здоров’я.

Ключовими спікерами конференції виступили засновники наступних наукових шкіл:

Т.С. Яценко – доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри глибинної корекції і психолого – соціальної реабілітації ЧНУ імені Б. Хмельницького. Засновниця школи глибинної психокорекції;

О.С. Чабан – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ імені О.О.Богомольця. Засновник школи психосоматичної медицини;

О.О. Фільц – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії і психотерапії ЛНМУ імені Данила Галицького. Засновник школи психодинамічного підходу до терапії психічних захворювань;

О.С. Кочарян – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психологічного консультування і психотерапії ХНУ імені В.Н. Каразіна. Засновник школи клієнцентрованої та експірієнтальної психотерапії;

М.В. Маркова – доктор медичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри психотерапії ХМАПО. Засновниця школи психотерапії клініко-психологічних наслідків соціального стресу  макро- мезо, мікро-рівнів;

Н.В. Родіна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології ОНУ імені І.І.Мечникова. Засновниця школи системного моделювання психологічних феноменів;

Т.Б. Хомуленко – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Засновник школи психосоматичної феноменології вищих психічних функцій.

З матеріалами науково-практичного семінару можна ознайомитися за посиланням на сторінці кафедри у Фейсбуці: https://www.facebook.com/watch/?v=381368096238182

Також нагадаємо, що 8 жовтня організаційним комітетом презентовано компендіум  статей з тематики дискурсу національних наукових шкіл в Україні. Зокрема рекомендовано ознайомитися зі статтями

Історико-рефлексивне оглядове дослідження професора М.М. Матяша «Кому нести свой мозг и душу?»

Фундаментальне дослідження академіка Т.С. Яценко «Розвиток  теорії,  методології  та практики  в  психодинамічній парадигмі» 

Фундаментальне дослідження професора В. П. Зінченко «80 лет Харьковской психологической школе: ретроспект и проспект»  

Історико-теоретичне дослідження аспіранта Університету м. Торонто А.Ясницького «Очерк истории Харьковской школы психологии: период 1931 — 1936 гг.» Портал психологических изданий PsyJournals.ru

Фундаментальне дослідження професора Б.В. Михайлова «Харьковская психотерапевтическая школа»

Концептуальне дослідження професора О.С. Кочаряна «The theory of the proces sinperson-centeredtherapy»

Методологічне дослідження професора Н.В. Родіної «The area of the psychological phenomena system modeling in Ukraine: development, results and prospects of research» 

Метатеоретичне дослідження професора О.С. Чабана «Чи можливо оцінити ефективність психотерапії?»

Концептуально-методологічне дослідження професора О.Фільца «Проблема наукового статусу психоаналітичної парадигми».

Концептуальне дослідження професора Т.Б. Хомуленко «Наукові школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди»

Історико-рефлексивний огляд професора М.В. Маркової щодо  здобутків наукової школи кафедри сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmno_2012_1_23

 

Бажаємо усім здоров’я та психологічного благополуччя!

 

Прес-центр за матеріалами кафедри загальної і медичної психології