НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ В КНИЗІ

05.04.2021

Фонд рідкісних і цінних видань бібліотеки НМУ імені О. О. Богомольця поповнився новими надходженнями. Це – навчальна медична література, яка вийшла друком у 1896, 1897, 1898 роках і має велику історичну, наукову та духовну цінність.

Університетська бібліотека висловлює подяку Оксані Борисівні Продніковій, асистенту кафедри хірургії № 3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця за збережені та передані до бібліотеки цінні видання.

Перелік книг фонду рідкісних і цінних видань представлено в електронному каталозі бібліотеки

http://ek.librarynmu.com/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=NMU&P21DBN=NMU&LNG=uk.

 

Бібліотека НМУ