НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ — ІННОВАЦІЙНИМ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ

15.11.2019

Інститут післядипломної освіти – один із наймолодших навчальних і наукових підрозділів НМУ імені О.О. Богомольця. За короткий проміжок він став відомим в усій Україні. Цей факт підтвердила нещодавно остання подія – складання іспиту Крок-3 вихованцями інституту, де звітували про набуті знання медичної спеціальності не лише недавні студенти, випускники Університету, а й представники інших медичних навчальних закладів.

Інститут післядипломної освіти, який нині очолює доцент Т.А.Вежновець, перебуває в постійному пошуку інноваційних форм навчання. Так, на останньому засіданні вченої ради закладу, в якому взяв участь перший проректор з науково-педагогічної роботи і післядипломної освіти, професор Ю.Л.Кучин, розглядалося питання впровадження в систему освіти дистанційної форми навчання. Це надає можливість без відриву від основної роботи удосконалювати свій фах. Про перший позитивний досвід в цьому напрямку доповіли завідувач кафедри менеджменту, професор В.Д.Парій та асистент В.Д.Терентюк.

Ще одним важливим напрямком роботи інституту є залучення до наукового і навчального процесу відомих фахівців медичної галузі. Таким є завідувач відділення інтенсивної терапії Центрального військового шпиталю, лікар-анестезіолог, учасник війни на сході В.Р.Горошко. У Василя Романовича великий досвід анестезіологічного забезпечення оперативних втручань, надання хірургічної допомоги українським військовим. Він як аспірант інституту запропонував вченій раді на затвердження дисертаційну роботу на звання доктора філософії. Тема роботи присвячена анестезіологічному забезпеченню хірургічних втручань при вогнепальних пораненнях кінцівок. На підтримку дисертанта виступив науковий керівник його роботи, професор Ю.Л.Кучин. Він наголосив на актуальності і практичній доцільності її у хірургічній практиці.

 

Редакція газети «Медичні кадри»