НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ НА КАФЕДРІ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ № 3

26.12.2019

На виконання наказу № 924 від 22 листопада 2019 року «Про проведення семестрових іспитів під час зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р.», виданого першим проректором з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професором Ю.Л.Кучиним, на кафедрі гігієни та екології № 3 (завідувач, професор С.І.Гаркавий) відбулися семестрові іспити для студентів ІІІ курсу факультету підготовки лікарів для збройних сил України (ФПЛ ЗСУ). 17 грудня 2019 року вони успішно склали іспит з навчальної дисципліни «Гігієна та екологія».

Упродовж 19 та 20 грудня 2019 року іспит на кафедрі складали студенти ІІІ курсу медичного факультету № 3, але вже  з навчальної дисципліни «Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку». Головою екзаменаційної комісії на   ФПЛ ЗСУ призначено декана факультету, полковника медичної служби, доктора медичних наук Н.Д.Козак. Головою екзаменаційної комісії на медичному факультеті № 3 призначено декана факультету, професора О.В.Виговську. Екзаменаторами від кафедри були: завідувач кафедри, професор С.І.Гаркавий, професор М.М.Коршун, доцент І.І.Ткаченко (завуч кафедри),  доцент О.С.Кучеренко (куратор ІІІ курсу), доценти Л.А.Стасюк та О.В.Швагер. Від імені адміністрації Університету студентів з початком екзаменаційної сесії привітав проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи,  доктор медичних наук, полковник медичної служби, професор О.М.Власенко.

Слід зазначити, що на відміну від медичних факультетів №№ 1,2,4, студенти ІІІ курсу ФПЛ ЗСУ  та медичного факультету № 3 складали іспит не в лекційних аудиторіях санітарно-гігієнічного корпусу, а у стінах кафедри – навчальних лабораторіях, де набували знань і навичок протягом ІV-V семестрів на 2-3 курсах під час вивчення зазначених вище гігієнічних дисциплін.

Іспит пройшов у доброзичливій та спокійній атмосфері. Екзаменатори оцінювали знання студентів за тестовими завданнями і білетами, складеними  відповідно до робочої навчальної програми та згідно з регламентом, обговореним на засіданні кафедри, погодженим цикловою комісією з гігієнічних дисциплін (голова комісії, член-кореспондент НАМН України, професор В.Г.Бардов, завідувач кафедри гігієни та екології № 1)   та затвердженим проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи.

У результаті перевірки та обговорення екзаменаційних робіт, більшість студентів продемонстрували високий рівень знань та умінь з гігієни та екології  (ФПЛ ЗСУ), з гігієни та екології  з гігієною дитячого та підліткового віку (медичний № 3) та отримали позитивні оцінки.

 

                       Прес-центр за матеріалами кафедри гігієни та екології №3