НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЕКЗАМЕН З БІОЛОГІЧНОЇ ТА БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ СКЛАДАЮТЬ СТУДЕНТИ ДРУГОГО КУРСУ

10.06.2019

Протягом двох тижнів другокурсники усіх факультетів складають семестровий іспит з дисципліни «Біологічна і біоорганічна хімія», яка є однією з важливих базових предметів у навчальних програмах. Екзамен підсумовує роботу студентів протягом трьох семестрів. Важливість заходу підкреслює той факт, що на факультетах створені екзаменаційні комісії на чолі зі своїми деканами, завдання яких створити сприятливі, об’єктивні умови для звіту студентів про набуті знання. Відповідний контроль за ходом екзаменаційної сесії проводиться з боку ректорату Університету. Цього разу на іспит завітав проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, професор О.А. Канюра. Він відзначив гідну організацію екзамену та сприятливу, доброзичливу атмосферу.

Екзамен складається з трьох етапів: відповідей на питання тестів, виконання письмового завдання, вирішення ситуаційної задачі, де майбутні медики на основі біохімічних показників встановлюють попередній діагноз, або пояснюють механізм виникнення патології, демонструючи при цьому елементи клінічного мислення.

Редакція газети «Медичні кадри»