НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ НМУ У ФОРМУВАННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

29.05.2020

Інститут гігієни та екології НМУ в умовах карантину не припиняв своєї діяльності щодо наукової оцінки і проведення натурних випробовувань пестицидів та агрохімікатів з урахуванням умов праці, природно-кліматичних умов та національних аграрних традицій,  базуючись на найвищих світових досягненнях профілактичної медицини. Наші спеціалісті чудово усвідомлюють, що у структурі продовольчої безпеки, безпечність сільськогосподарської продукції для здоров’я споживачів займає надзвичайно важливе місце.

Проведення Державної санітарно-епідеміологічної експертизи та, зокрема, токсиколого-гігієнічна оцінка  засобів захисту рослин, дозволяє впроваджувати у аграрний сектор України сучасні технології виробництва та сформувати  передумови отримання високих врожаїв. Таким чином, Інститут гігієни та екології НМУ своєю діяльністю забезпечує продовольчу безпеку України, а населення країни – безпечними, повноцінними та корисними для здоров’я харчовими продуктами вітчизняного виробництва відповідно до  науково-обґрунтованих норм та раціонів їх споживання.

Отримані результати будуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності сільськогогосподарської продукції на світовому ринку.

 

Прес-центр за матеріалами Інституту гігієни та екології НМУ