НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДЕРЖАВНІ ІСПИТИ В РОЗПАЛІ

14.06.2016

Державні іспити, які складають наразі випускники, максимально наближені до реальної практичної роботи майбутніх медиків. Зокрема, екзамени зі стоматології мають практично орієнтований характер і проходять у декілька етапів. Розпочинається іспит із обстеження пацієнта, встановлення діагнозу, визначення тактики лікування. Далі студенти демонструють на фантомах різні стоматологічні маніпуляції, вміння застосовувати інструменти і сучасні матеріали. Для екзаменаторів важливо також побачити вміння студентів спілкуватися і співпрацювати з пацієнтом, і правильно заповнити медичну документацію. Під час іспиту випускник проводить прийом дорослого пацієнта і дитини.

Для випускників, що навчаються за спеціальністю «лікувальна справа», важливі знання з гігієни, адже профілактика захворювань – першочергове завдання сімейного лікаря.

Завтрашні фармацевти сьогодні звітують не тільки про знання механізму дії ліків на людський організм, але й демонструють логічне клінічне мислення та індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Державна атестація з клінічної фармації показала, що випускники цього року мають високий рівень підготовки володіння практичними навичками з даного предмету.