НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД НМУ ПОПОВНИВСЯ НОВИМ НАДХОДЖЕННЯМ

27.02.2020

Бібліотека Університету висловлює щиру подяку Володимиру Степановичу Ткачишину, докторові медичних наук, професорові кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2  та колективу авторів (Ткачишин В.С., Парпалей І.О., Гулько С.М., Володій М.О., Алексійчук О.Ю., Арустамян  О.М.)  за подарований  «Збірник тестів з професійних хвороб» за редакцією В.С. Ткачишина.

У збірнику представлено тестові завдання, які використовуються під час контролю знань студентів з кожної теми практичних занять з дисципліни «професійні хвороби». Із усіх тестів сформовано базу для складання підсумкового модульного контролю. Підсумковий тестовий контроль призначений також для лікарів різних спеціальностей лікувального профілю, які проходять курси інформації та стажування з «Актуальних питань професійної патології».

 

Бібліотека НМУ