НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

АТЕСТАЦІЮ З ГІГІЄНИ СКЛАДАЮТЬ ВИПУСКНИКИ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

14.06.2019

У санітарно-гігієнічному корпусі НМУ імені О.О. Богомольця напружено працюють одразу дві екзаменаційні комісії з атестації випускників з дисципліни «Гігієна, соціальна медицина та економіка охорони здоров’я». Педагогічний колектив кафедри гігієни та екології №1 під керівництвом професора С.І. Гаркавого опікується майбутніми медиками медичного факультету №4, а викладацький склад кафедри гігієни та екології №2, очолюваний академіком НАМН України професором О.П. Яворовським приймає іспит у випускників медичного факультету №2.

Незважаючи на ці відмінності, програмні вимоги до студентів однакові: потрібно дати вичерпну відповідь на 15 питань з дисципліни, які є складовою трьох ситуаційних задач. З цим непростим завданням успішно впоралися більшість випускників.

Редакція газети «Медичні кадри»