НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

29 ЧЕРВНЯ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТРОПІКІВ

29.06.2020

29 червня 2014 року лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Джі озвучила перший звіт про тропіки в концепції State of tropics. Він був кульмінацією співпраці між дванадцятьма провідними науково-дослідними установами, задіяними у вивченні проблематики тропічних регіонів, показав унікальний погляд на вкрай важливий регіон планети. На відзначення річниці звіту було запропоновано оголосити 29 червня – Міжнародним днем тропіків. Розповідає доцент кафедри гігієни та екології №1 А.В. Благая:

На кафедрі гігієни та екології №1, яку очолює член-кореспондент НАМН України,  професор В.Г.Бардов, я є куратором розділу гігієни тропічних регіонів у циклі дисципліни “Гігієна та екологія”. Мета відзначення Міжнародного дня тропіків — підвищення обізнаності громадськості щодо конкретних проблем, з якими стикаються тропічні регіони, далекосяжних наслідків проблем, що стосуються тропічної зони у світі, та необхідності на всіх рівнях підвищити рівень обізнаності та підкреслити важливу роль, яку тропічні країни відіграють у досягненні Цілей сталого розвитку.

Важливість цієї теми для нашого Університету є беззаперечною з огляду на країни походження переважної більшості наших студентів-іноземців.

Ті з них, які після навчання повернуться до роботи у свої країни, стикнуться з прагматичною необхідністю медичної оцінки стану пацієнтів, зокрема в розрізі умов життя та роботи в тропічних регіонах. А відмінностей є досить багато порівняно з умовами помірного клімату, в яких живемо ми, маючи відповідну парадигму сприйняття медичної реальності.

Саме цьому присвячено лекції та практичні заняття з тропічної гігієни для студентів-іноземців на 2-3 курсах медичних факультетів у циклі дисципліни «Гігієна та екологія», яка викладається на нашій кафедрі.

Питання урбаністики, впливу перенаселення, особливостей взаємодії тропічного середовища та організму людини, в т.ч. залежно від віку (гігієна дітей та підлітків), моніторингу факторів довкілля, гігієни водопостачання, ґрунту, харчування в умовах тропічних регіонів розглядаються зі студентами на заняттях. Наводяться як негативні наслідки впливу тропічного клімату на життя та здоров’я людини, що призводять до зростання рівнів захворюваності на різні нозологічні форми, так і позитивні приклади створення комфортних гігієнічних умов для поліпшення стану громадського та індивідуального здоров’я.

Важливість цієї інформації для студентів доводиться низкою фактів про тропічні регіони, а саме:

Тропіки мають трохи більше половини відновлюваних водних ресурсів у світі (54%), проте майже половина населення тропічних регіонів вважається вразливою до водних стресів через неможливість доступу до питної води належної якрсті.

Біорізноманіття у тропіках значніше в більшості таксономічних груп, причому на еквівалентно більшу частку серед зникаючих видів. У тропіках серед тих рослин і тварин, для яких є адекватні дані, втрата біорізноманіття більша, ніж у решті світу.

Через високий рівень бідності у тропічних регіонах більше людей відчувають недоїдання, ніж у всьому світі.

Частка міського населення, яке проживає в халупах, у тропічних регіонах вища, ніж у решті світу.

До 2050 року у тропіках проживатиме більшість людей у світі та дві третини від усіх дітей. І це тільки невелика верхівка айсбергу проблемних питань, з якими стикнуться іноземці — випускники нашого Університету.

На фото – гігієнічні «дрібнички», з яких складаються на щодень основні комфортні умови життя у тропічних регіонах:

Станція моніторингу якості повітря (мобільна лабораторія) в умовах аридного (посушливого) тропічного клімату

Bee’ah – компанію з охорони навколишнього середовища на Близькому Сході – засновано в 2007 році з метою створення стійкого майбутнього за допомогою творчих та винахідливих рішень. Сьогодні вона зростає найбільш швидкими темпами.

Обов‘язковість маркування питної бутильованої води з інформуванням щодо гігієнічних показників її складу.

Гігієнічні дані в бальнеологічних аспектах курорто- та кліматотерапії.

Кондиційований транспорт у рамках програм перевезення дітей в умовах тропічного клімату.

 

Прес-центр за матеріалами кафедри гігієни та екології №1