НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

28 СІЧНЯ ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

29.01.2020

28 січня 2020 р. у конференц-залі адміністративного корпусу відбулося чергове засідання Вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця. Відкрив зібрання Голова Вченої ради перший проректор з науково-педагогічної роботи і післядипломної освіти, професор Ю.Л. Кучин, який повідомив, що зареєструвався 91 член Вченої ради, оголосив та затвердив порядок денний і розпочав роботу з привітань, нагороджень, вручення атестату професора, почесних грамот та подяк.

Атестат професора одержала доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я Ганна Іллівна МАТУКОВА.

ПОЧЕСНИМИ ГРАМОТАМИ ВЧЕНОЇ РАДИ нагороджено:

За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди 150-річчя від дня створення кафедри патофізіології професорів кафедри Сергія Володимировича ЗЯБЛІЦЕВА та Володимира Анатолійовича МІХНЬОВА;

За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди ювілею завідувача кафедри хірургії №2, професора Бориса Гавриловича БЕЗРОДНОГО та завідувача кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, професора Ірину Володимирівну НІЖЕНКОВСЬКУ.

За високі досягнення у навчанні, активну участь у науковій роботі та гідне представлення Університету на міжнародних конкурсах ПОДЯКИ ВЧЕНОЇ РАДИ отримали студентки 1 курсу медичного факультету №4 Ольга Миколаївна ХАРАСАХАЛ та Анастасія Григорівна ГРУША.

З першого питання порядку денного щодо присвоєння вченого звання «доцент» по кафедрі хірургія №1 доценту цієї кафедри В.В. Морозу виступив проректор з наукової роботи і інновацій С.В. Земсков (Мультимедійна презентація додається), який ознайомив присутніх з матеріалами особової справи кандидата. Після короткого обговорення зібрання одноголосно схвалило рішення про внесення кандидатури В.В. Мороза до бюлетеня для таємного голосування на присвоєння вченого звання «доцент», обрало лічильну комісію, яка одразу приступила до роботи.

Другим питанням порядку денного був Звіт про роботу Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця у 2019 р. та пріоритетні напрямки діяльності, який представив директор Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця, професор Андрій Володимирович Копчак (Мультимедійна презентація додається). Після обговорення та відповідей на запитання, які доповідачу поставив проректор з науково-педагогічної та виховної роботи О.А. Канюра, звіт затвердили одноголосно.

Перейшовши до обговорення поточних питань Порядку денного засідання, професор Ю.Л. Кучин вніс пропозицію ввести до складу Вченої ради НМУ проректора з економічних питань В.С.Титикало, яку було схвалено одностайно.

Наступним слово взяв проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор О.М. Науменко, який запропонував до розгляду питання щодо:

проведення курсів з іноземної (англійської) мови на госпрозрахунковій основі на базі навчально-наукового центру неперервної професійної освіти Інституту післядипломної совіти НМУ імені О.О. Богомольця (підстава«Концепція розвитку англійської мови в університетах», схвалена колегією МОН від 13.07.2019р.);

створення ГО «Студентське самоврядування НМУ імені О.О. Богомольця»;

затвердження Правил прийому до медичного коледжу НМУ імені О.О. Богомольця у 2020 році та внесення змін до Статуту НМУ у розділі «назва підрозділу» і затвердити нову назву – Медичний фаховий коледж НМУ імені О.О. Богомольця (Мультимедійна презентація додається). Всі питання, запропоновані професором О.М. Науменком для розгляду, члени Вченої ради підтримали одноголосно.

Питання про перейменування кафедри анатомії людини та закріплення кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини (завідувач кафедри – проф. Дорофєєва О.Є.) за медико-психологічним факультетом, з яким виступив проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, професор О.М.Власенко, були підтримані одностайно.

Далі Вчена рада надала рекомендації на присвоєння почесного звання «Заслужений лікар України» доценту кафедри акушерства і гінекології №1, к.мед.н. Василю Олексійовичу Ткалічу та  доценту кафедри хірургії №3, к.мед.н. Віктору Михайловичу Сидоренку.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури, доцент К.О.Гололобова винесла на затвердження та обговорення питання:

Про призначення експертної комісії та структурного підрозділу для надання висновку на дисертаційну роботу аспіранта кафедри дитячих інфекційних хвороб Маркова Артема Ігоровича на тему: «Ураження шлунково-кишкового тракту у дітей з інфекційними захворюваннями нервової системи» (Мультимедійна презентація додається);

Про призначення експертної комісії та структурного підрозділу для надання висновку на дисертаційну роботу аспірантки кафедри внутрішньої медицини №2 Катерини Павлівни Лазаревої на тему: «Патогенетичне обґрунтування корекції артеріальної гемодинаміки, судинної жорсткості у пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від віку, статі та стану кісткової тканини» (Мультимедійна презентація додається);

Про призначення експертної комісії та структурного підрозділу для надання висновку на дисертаційну роботу аспірантки кафедри акушерства і гінекології №3 Анни Володимирівни Кузьміної на тему: «Алгоритм ведення жінок з внутрішньоматковою рідиною у постменопаузальному періоді» (Мультимедійна презентація додається). Запропоновані для розгляду і обговорення питання зібрання затвердило одноголосно.

Наступним слово взяв проректор з наукової роботи та інновацій, професор С.В. Земсков. Він поінформував про зміну персонального складу апробаційної ради «Теоретична медицина», зокрема про виведення Ю.А. Бісюка, М.В. Кришталя, О.В. Голдобіної, І.С. Чекмана, Н.Г. Бичковоїі зі складу ради та запропонував включити до цього органу В.В. Царика, Г.В. Зайченко, В.С. Потаскалову, Л.Л. Пінського. Запропоновані кандидатури були підтримані одноголосно.

Наступна пропозиція про затвердження  теми докторської дисертації доцента кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Владислава Вікторовича Царика «Алергічний риніт: імунологічні особливості патогенезу, діагностики та лікування окремих клінічних форм» та затвердити науковим консультантом д.мед.н., професора Андрія Ігоровича Курченка, була підтримана одноголосно.

Члени Вченої ради затвердили Навчальний план та програми курсів з вивчення іноземної (англійської) мови для науково-педагогічних працівників НМУ імені О.О. Богомольця (за рівнями володіння іноземної мови) та програми циклів ТУ лікарів, повторного підвищення кваліфікації викладачів ЗВО «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІД: сучасний інтегрований підхід» та «Сучасні підходи до використання наркотичних та психотропних лікарських засобів в загальній лікарській практиці» (тривалість – 78 год., ННЦ УТЦСМ).

 

Зібрання одноголосно ухвалило рішення щодо проведення 28-30 жовтня 2020 року кафедрою дитячої хірургії Міжнародної науково-практичної конференції «Дитяча хірургія, урологія та вертебрологія 2020» (на базі медичного центру Університетської клініки «Оберіг») та  надало рекомендації до друку:

навчального посібника «Workbook for practical classes in histology, cytology, embryology» для англомовних студентів медичних, стоматологічного та медико-психологічного факультетів (автори проф. Сокуренко Л.М., член-кор. НАМНУ Чайковський Ю.Б. та співавтори);

посібника «Компендіум з цитології, загальної ембріології та гістології» для студентів медичних, стоматологічного та медико-психологічного факультетів (за ред. проф. Грабового О.М., член-кор. НАМНУ Чайковського Ю.Б. та співавторів);

навчального посібника «Практикум з гістології, цитології та ембріології» для студентів медичних, стоматологічного та медико-психологічного факультетів (автори: проф. Грабовий О.М., член-кор. НАМНУ Чайковський Ю.Б., доц. Яременко Л.М.; видання VI, виправлене, доповнене).

Пропозицію про заміну наукового керівника професора В.Г. Мішалова (у зв’язку зі звільненням) аспірантам кафедри  хірургії з курсом  невідкладної та судинної хірургії: Ользі Іракліївні Захарцевій, Тимуру Олександровичу Огороднику та Оресту Вікторовичу Панчуку на професора, д.мед.н. Я.М. Сусака підтримали всі члени Вченої ради.

Голова лічильної комісії оголосив результати таємного голосування про присвоєння вченого звання «доцент» по кафедрі хірургії №1 к.мед.н., доценту кафедри В.В.Морозу, відповідно до яких всього членів Вченої ради – 126, присутні -91, роздано бюлетенів – 90, виявлено в урні -90, «за» – 89, «проти» -1, недійсних бюлетенів – 0. Члени зібрання одноголосно затвердили протоколи лічильної комісії.

Вичерпавши порядок денний, Голова Вченої ради професор Ю.Л. Кучин подякував усім за роботу і закрив засідання.

 

Прес-центр