НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

28 ЧЕРВНЯ УКРАЇНА ВІДЗНАЧАЄ ДЕНЬ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ – КОНСТИТУЦІЇ

28.06.2020

Джерелом права будь-якої держави є Конституція – Основний закон, який закладає підґрунтя організації і діяльності країни, формування у ній громадянського суспільства. Конституція – це своєрідний суспільний договір, у якому народ визначає основні напрями свого подальшого розвитку та існування, гарантії прав і свобод громадян у суспільстві.

У світовій історії засновником європейського конституціоналізму вважають середньовічну Англію, яка, до речі, й досі не має свого основного закону як коди­фікованої конституції – єдиного цілісного документу із внутрішньою структурою.

Шлях до ухвалення 28 червня 1996 року свого Основного закону Україна пройшла довгий і непростий, але варто зазначити, що українська правознавча традиція мала взірцеві приклади законотворення. Тут можна згадати і «Руську правду» доби Київської Русі, а особливо — конституцію Пилипа Орлика — «Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького»,  яка з’явилася 5 квітня 1710 року  і створювалась у засланні для держави, якої фактично не існувало. Однак цей документ заклав демократичне підґрунтя у процес українського державотворення.

Наступна спроба створити свою Конституцію з’явилася в Україні через 208 років, уже у XX столітті. Тоді вагомий внесок у розвиток українського конституціоналізму зробили Універсали Центральної Ради. Якщо I, II та III Універсали виходили з того, що Україна – це автономія у складі федеративної Росії, то IV Універсал, прийнятий 22 січня 1918 року, офіційно проголошував незалежність Української Народної Республіки. 29 квітня 1918 року Центральною Радою було ухвалено проект Конституції Української Народної Республіки, а Михайла Грушевського обрано її Президентом. Проте через історичні обставини ця Конституція так і не набрала чинності.

У 1991 році, здобувши державну незалежність, Україна отримали ще один шанс побудувати вільне і демократичне суспільство. Саме тому Конституція України незалежної стала, насамперед, правовим актом держави і символом громадянського суспільства. Конституцію України було ухвалено в ніч з 27 на 28 червня 1996 року. Відтоді 28-й день першого літнього місяця став офіційним святковим і вихідним днем в Україні. Громадяни старшого і середнього віку добре пам’ятають «конституційну ніч» з усім її драматизмом і хвилюваннями.  Прийнята Конституція України законодавчо затвердила її державний суверенітет і непохитність територіальної цілісності , гарантувала права приватної власності, затвердила нову державну символіку (ухвалено лише Малий Державний Герб України, а Великий Герб ще й досі не прийнято), статус української мови як єдиної державної.

Прийнявши свій Основний закон, Україна піднесла свій авторитет у світі, стала повноправним суб’єктом міжнародного права. За оцінками експертів, Конституцію України визнано однією з найкращих у цивілізованому світі. Нині в Україні нечасто згадують про цей факт, як і про те, що Конституція є запорукою стабільності. Не важко прослідкувати існуючу закономірність у світі: чим старіша Конституція – тим стабільніша, міцніша та заможніша країна. Саме тому в законодавстві багатьох країн, для того щоб внести зміни до Основного закону, розроблені досить складні процедури. Є країни, де громадяни святкують більш ніж двохсотрічні ювілеї Конституції, а зміни до них можна перерахувати на пальцях однієї руки.

З 1996 року до нашої Конституції кілька разів вносилися зміни – під тиском певних політичних сил, потреб часу чи інших обставин.

Цього року ми святкуємо 24 річницю ухвалення Конституції і цей день по праву є одним із найважливіших державних свят, з яким вітаємо всіх громадян України.

                                                                                                               

Прес-центр