НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

27 ТРАВНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ

27.05.2020

Щорічно останньої середи травня у багатьох країнах світу проводиться Всесвітній день розсіяного склерозу (World Multiple Sclerosis Day), який цього року  припадає на 27 травня.  Цей день засновано у 2009 році за ініціативою Міжнародної Федерації товариств розсіяного склерозу з метою поширення інформації про це захворювання, його профілактику і лікування, а також для консолідації зусиль національних і регіональних організацій у рамках Глобального руху проти розсіяного склерозу.

Про цю хворобу люди дізналися у 1835 році – саме тоді у Франції був описаний перший випадок розсіяного склерозу. Минуло ще два роки, і хворобу помітили в Англії. У 1868 році французький невролог Ж. Шарко підсумовував патоморфологічні ознаки розсіяного склерозу і розробив його діагностичні критерії. Зазвичай в Україні, як і в інших країнах, у Всесвітній день розсіяного склерозу проходять конференції, зустрічі пацієнтів і лікарів, обговорення нагальних проблем цього захворювання. У 2020 році Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом планується провести в on-line режимі.

Розповідає завідувач кафедри неврології, професор Л.І. Соколова:

Розсіяний склероз – це хронічне запальне і аутоімунне захворювання центральної нервової системи, головною рисою патогенезу якого є демієлінізація. У світі сьогодні нараховують близько 3 млн. таких хворих, в Україні їх понад 20 тис. За останні десятиліття кількість хворих зростала швидше, ніж у попередні роки 20-го століття. Це пояснюють кількома причинами. З одного боку, погіршуються екологічні умови в певних регіонах, з іншого – покращується рання діагностика захворювання і виявлення таких хворих вже за першими його ознаками. Поширення РС неоднакове в різних регіонах світу. Наприклад, у північній Європі, Сполучених Штатах Америки, Австралії поширеність перевищує 70 на 100 тис. населення, а в тропічних країнах — екваторіальній Африці, Китаї, Японії, Індії – майже не хворіють на РС (менше 10 на 100 тис.). Навіть в Україні маємо коливання поширеності хвороби від 10 до 70 на 100 тис. населення, з переважанням кількості хворих у західних і північних регіонах.

Сьогодні не можна сказати, що етіологія РС до кінця відома, хоча за останні роки наука значно наблизилась до розкриття цього питання. Найбільш доведеною є мультифакторна теорія розвитку РС, за якою збіг кількох чинників – ендогенних і екзогенних – обумовлює початок і подальший перебіг хвороби. Хворіють переважно люди віком від 15 до 40 років, частіше жінки, у більшості хворих захворювання починається до 30 років. Серед симптомів хвороби на першому місці знаходяться центральні парези кінцівок, але вони, як правило, доповнюються порушенням координації, зору, функції тазових органів тощо. Хронічний перебіг хвороби може бути різним: у більшості вона починається з чергування загострень і ремісій, які в подальшому трансформується у прогресивний варіант. Невелика частина хворих із самого початку помічає неухильне прогресування і погіршення стану. Саме прогресування розсіяного склерозу і є найчастішою причиною стійкої інвалідизації пацієнтів, яка призводить до обмежень не лише пересування, але й самообслуговування.

Надзвичайно важливим для подальшого прогнозу є своєчасне виявлення хвороби на її початку. Сьогодні діагноз РС базується на критеріях, розроблених W.I.McDonald та співавторів (2017 р.), які враховують клінічні, МРТ-зміни і показники ліквору, й полегшують ранню діагностику. Є обґрунтовані дані, що діагностування РС на початкових стадіях і раннє призначення адекватного патогенетичного лікування дозволяє запобігти виникненню загострень і сповільнює прогресування й інвалідизацію хворих. Сучасний підхід до терапії РС включає симптоматичне лікування, лікування гострих рецидивів, прийом лікарських засобів, які модифікують перебіг захворювання.

Проблема діагностики і лікування розсіяного склерозу завжди була актуальною для України і цікавила українських неврологів. Якщо звернутись до історії, то перший Республіканський центр розсіяного склерозу створив завідувач кафедри нервових хвороб Київського медичного інституту професором О. А. Ярош у 1979 році. Було розпочато наукову роботу з вивчення епідеміології, патогенетичних, патофізіологічних, імуногенетичних і клінічних аспектів захворювання.

У 2003 році на базі кафедри неврології НМУ в КНП «Київська міська клінічна лікарня №4» створили Київський міський центр розсіяного склерозу, а пізніше – Асоціація хворих на розсіяний склероз. На кафедрі неврології впроваджуються новітні методи діагностики і лікування розсіяного склерозу, проводяться імуногенетичні, нейроімунологічні, електронейроміографічні дослідження для поліпшення  ранньої діагностики захворювання. Починаючи з 2006 року пацієнти отримують сучасне патогенетичне лікування згідно з програмою Державного забезпечення препаратами превентивної терапії. Сучасні методи моніторингу за результатами лікування дозволяють оцінювати ефективність імуномодифікуючої терапії і розробляти подальшу тактику ведення таких хворих.

 

Прес-центр за матеріалами кафедри неврології