НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

26 ГРУДНЯ ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

27.12.2019

26 грудня в конференц-залі адміністративного корпусу відбулося останнє  цього року засідання Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця. Відкрив зібрання голова Вченої ради перший проректор з науково-педагогічної роботи і післядипломної освіти, професор Ю.Л. Кучин, який повідомив, що зареєструвалося 110 членів Вченої ради, оголосив порядок денний і розпочав роботу.

На початку засідання присутніх було поінформовано про зміни у персональному складі Вченої ради, зокрема про введення до складу Вченої ради президента НАМН України, академіка НАМН України, завідувача кафедри нейрохірургії В.І. Цимбалюка та виведення зі складу цього поважного органу завідувача кафедри загальної практики і сімейної медицини О.М. Барни, М.В. Макаренка у зв’язку зі звільненням та студентки А.А. Петросян у зв’язку із закінченням навчання. Крім президента НАМН України, академіка В.І. Цимбалюка, у засіданні також взяли участь: директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової», академік НАМН України Ю.Г. Антипкін, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, д.мед.н., професор В.В. Лазоришинець, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, д.мед.н., професор О.Ю. Усенко – всі вони є членами Вченої ради НМУ.

Перш ніж перейти до виконання порядку денного, відбулася процедура привітань, нагороджень і вручення атестатів професора та доцента, почесних грамот та подяк.

Відповідно до наказу МОН України про затвердження рішення Атестаційної колегії від 16.12.2019 р. атестат професора вручили завідувачу кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини Олені Євгеніївні ДОРОФЄЄВІЙ.

Атестат доцента отримали:

Яна Вікторівна ЗІНЕВИЧ,  доцент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії;

Олена Миколаївна ПЛИСКА, доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань;

Лариса Миколаївна ПУСТОЛЯКОВА, доцент кафедри фізичного виховання і здоров’я.

Приємну й позитивну частину зборів продовжила процедура вручення нагород.

За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди дня медичного факультету №3 ПОЧЕСНУ ГРАМОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ одержали:

 • Оксана Валентинівна ВИГОВСЬКА, декан медичного факультету №3, професор;
 • Сергій Григорович ГИЧКА, завідувач кафедри патологічного анатомії №2, професор;
 • Сергій Петрович КРИВОПУСТОВ, професор кафедри педіатрії №2;
 • Ірина Миколаївна БЕНЗАР, професор кафедри дитячої хірургії.

За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди 95-річчя від дня заснування кафедри травматології та ортопедії ПОЧЕСНУ ГРАМОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ вручили завідувачу кафедри, професору Олександру Анатолійовичу БУР’ЯНОВУ.

За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди 95-річчя від дня заснування кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ВЧЕНОЇ РАДИ нагородили завідувача кафедри, професора Тетяну Степанівну ГРУЗЄВУ.

За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди 75-річчя від дня заснування кафедри педіатрії післядипломної освіти ПОЧЕСНУ ГРАМОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ одержав завідувач кафедри, професор Юрій Володимирович МАРУШКО.

За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди 25-річчя від дня заснування кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку ПОЧЕСНУ ГРАМОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ вручили завідувачу кафедри, професору Людмилі Миколаївні ЯКОВЕНКО.

За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди ювілею ПОДЯКОЮ ВЧЕНОЇ РАДИ нагородили доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Наталію Олександрівну ВОЛОШИНУ та асистента кафедри психіатрії та наркології Вікторію Володимирівну БАБИЧ.

Перейшовши по першого кадрового питання порядку денного, головуючий надав слово проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи, професору О.М. Власенку. Після оголошення та обговорення кожної кандидатури на заміщення вакантних посад та присвоєння вчених звань, прізвища претендентів були одноголосно внесені до бюлетенів для таємного голосування. Для реалізації процедури таємного голосування Вчена рада  обрала лічильну комісію, яка одразу приступила до роботи.

З наступного питання порядку денного  про затвердження Правил прийому до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2020 році виступив проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, заступник Голови Приймальної комісії, професор О.М. Науменко (мультимедійна презентація додається), який детально окреслив основні моменти Правил прийому студентів, відповів на низку запитань. Після нетривалого обговорення зібрання одностайно ухвалило запропонований документ.

Звіт про роботу комісії з біоетики за 2019 рік та дотримання академічної доброчесності в НМУ імені О.О. Богомольця, який представили для затвердження та обговорення проректор з наукової роботи та інновацій, професор С.В. Земсков (мультимедійна презентація додається) та голова комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень, член-кореспондент НАМН України Ю.Б. Чайковський (мультимедійна презентація додається), був одноголосно підтриманий Вченою радою.

Про поточні перспективні завдання студентського самоврядування повідомив присутнім в.о. голови Студентської ради О.М. Вершута, доповідь якого була схвалена зібранням (мультимедійна презентація додається).

Проректор з науково-педагогічної і виховної роботи, професор О.А. Канюра виніс на затвердження та обговорення освітньо-професійну програму за рівнем вищої освіти «Молодший спеціаліст», спеціальності «Стоматологія», кваліфікації «Зубний технік», яку одноголосно підтримала Вчена рада (мультимедійна презентація додається).

Також одностайно були підтримані пропозиції:

 • Щодо надання рекомендації на присвоєння звання «Почесний професор» НМУ імені О.О. Богомольця професору Герхарду Дамману (медичний університет Зальцбургу, директор психіатричної клініки Мюнстерлінгені та психіатричної служби Турговії (Швейцарія);
 • Шодо надання рекомендації до друку навчального посібника з догляду за хворими (практика) для практичних занять та самостійної роботи студентів 2 курсу «Practicein patient care at the therapeutic department of a hospital: Workbook. Clinical manual» (видання перше, автори проф. Кондратюк В.Є., доц. Хомазюк В.А.);
 • Про затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук докторанта кафедри хірургії №4 Ткаченка Олександра Анатолійовича «Комплексне лікування хворих з некротичною формою гострого панкреатиту» (науковий консультант: проф. Сусак Я.М.);
 • Про затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук доцента кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Чепурного Юрія Володимировича «Клініко-функціональне обґрунтування методів комплексного лікування дефектів та деформацій вилицевого комплексу та орбіти» (науковий консультант: проф. Копчак А.В.);
 • Про затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук докторанта кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Короленка Володимира Васильовича «Організація дерматовенерологічної допомоги населенню в умовах реформування охорони здоров’я України» (науковий консультант: проф. Грузєва Т.С.);
 • Про рекомендацію до видання чергового 25-ого випуску щорічного збірника наукових праць НМУ «Актуальні проблеми нефрології» (в.о. головного редактора, проф. Мойсеєнко В.О.);
 • Про рекомендацію до друку посібника «Histology, cytology and embryology. Shortcourse» (проф. Мельник Н.О.);
 • Про рекомендацію до друку методичних рекомендацій «впровадження моделі послуг з консультування та тестування на гемоконтактні вірусні інфекції з ініціативи медичного працівника в практику закладів первинної медичної допомоги на Україні» (доц. Висоцька О.І.);
 • Про затвердження тем перехідних та нових НДР кафедр, що подаються на Конкурс проектів наукових досліджень та розробок у сфері клінічної та профілактичної медицини до МОЗ України;
 • Про затвердження Положення про відпрацювання навчальних занять в НМУ імені О.О. Богомольця.

Директор Інституту післядипломної освіти Т.А. Вежновець винесла на затвердження та обговорення Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників в НМУ імені О.О. Богомольця, яке одностайно схвалила Вчена Рада.

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, професор О.М. Власенко запропонував обговорити і затвердити голів екзаменаційних комісій атестації здобувачів вищої освіти в НМУ імені О.О. Богомольця. Документ було схвалено одноголосно.

Про організацію та порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету заочної форми навчання НМУ імені О.О. Богомольця зі спеціальностей: «Фармація» для спеціалістів та «Фармація, промислова фармація» для магістрів йшлося у доповіді декана фармацевтичного факультету Т.Д. Реви. Документ було  підтримано всіма членами Вченої ради.

Голова лічильної комісії оголосив результати таємного голосування, відповідно до яких обрано:

на посаду заступника директора Інституту післядипломної освіти — к.мед.н., доцента В.М. ПРОЦЕНКО (за -110, проти-0, недійсних -0);

на посаду завідувача кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти (погод., 100 год.) — д.мед.н., професора І.І. ЧЕРМАКА (за-110, проти -0, недійсних-0);

на посаду завідувача кафедри дерматології та венерології з курсом косметології — завідувача кафедри дерматології та венерології з курсом косметології, д.мед.н., професора В.І. СТЕПАНЕНКА (за-109, проти-1, недійсних-0);

на посаду завідувача кафедри гігієни та екології №2 — завідувача кафедри гігієни та екології №2, д.мед.н., академіка НАМН України, професора О.П. ЯВОРОВСЬКОГО (за-110, проти -0, недійсних-0);

на посаду завідувача кафедри офтальмології — д.мед.н., доцента кафедри Д.Г. ЖАБОЄДОВА (за-61, проти-47, недійсних-2). За професора О.П.ВІТОВСЬКУ, яка теж висувала свою кандидатуру на цю посаду, проголосувало – 47, проти-61, недійсних -2;

на посаду завідувача кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації д.мед.н., професора М.В. ХАЙТОВИЧА (за-110, проти -0, недійсних-0);

на посаду завідувача кафедри пластичної та реконструктивної хірургії  – завідувача кафедри пластичної та реконструктивної хірургії, д.мед.н., професора В.В. ХРАПАЧА (за-110, проти -0, недійсних-0);

на посаду завідувача кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я – завідувача кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, д.мед.н., професора Т.С. ГРУЗЄВУ (за-110, проти -0, недійсних-0);

на посаду завідувача кафедри хірургії №1 – д.мед.н., професора О.І. ПОЙДУ (за-72, проти -36, недійсних-2). За професора Л.С.БІЛЯНСЬКОГО, який теж претендував на цю посаду, проголосували 36, проти-72, недійсних-2;

на посаду завідувача кафедри фізичного виховання та здоров’я – к.фіз.вих і спорту, професора Ю.В. ЩЕРБИНУ (за-63, проти – 43, недійсних-4). За претендента на цю ж посаду, доцента Т.П.ГУСЄВА проголосувало 43, проти-63, недійсних бюлетенів – 4;

на посаду професора кафедри внутрішньої медицини №1 – доцента, д.мед.н., професора кафедри внутрішньої медицини №1 В.В. ЧЕРНЯВСЬКОГО (за-110, проти -0, недійсних-0);

на посаду професора кафедри внутрішньої медицини №3 – професора, д.мед.н., професора кафедри внутрішньої медицини №3 П.Ф. ДУДКУ (за-110, проти -0, недійсних-0) ;

на посаду професора кафедри гігієни та екології №1 (2 ст.)

 –       доцента, д.мед.н., професора кафедри гігієни та екології №1 О.П.ВАВРІНЕВИЧ (за-109, проти -1, недійсних-0);

–        доцента, д.мед.н., професора кафедри гігієни та екології №1 А.М.АНТОНЕНКО (за-110, проти -0, недійсних-0);

на посаду професора кафедри гігієни та екології №2 – доцента, д.мед.н., професора кафедри гігієни та екології №2 Ю.О. ПАУСТОВСЬКОГО (за-110, проти -0, недійсних-0);

на посаду професора кафедри гістології та ембріології – доцента, д.мед.н., професора кафедри гістології та ембріології Л.М. ЯРЕМЕНКО (за-110, проти -0, недійсних-0);

на посаду професора кафедри дерматології та венерології з курсом косметології (2 ст.) 

– доцента, д.мед.н., професора кафедри Т.О. ЛИТИНСЬКОЇ, на 0,5 ставки (за-110, проти -0, недійсних-0);

– професора, д.мед.н., професора кафедри С.Г. СВИРИДА, на 0,75 ставки (за-110, проти -0, недійсних-0);

доцента, д.мед.н., професора кафедри Р.Л. СТЕПАНЕНКА, на 0,5 ставки (за-109, проти -1, недійсних-0);

доцента, д.мед.н., професора кафедри О.Є. ФЕДОРЕНКА, на 0,25 ставки (за-110, проти -0, недійсних-0);

на посаду професора кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань – доцента, д.мед.н., професора кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Г.В. СОРОЧЕНКА (за-109, проти -1, недійсних-0);

на посаду професора кафедри загальної хірургії №1– доцента, д.мед.н., професора кафедри загальної хірургії №1 І.Л. НАСТАШЕНКА (за-110, проти -0, недійсних-0);

на посаду професора кафедри педіатрії №4 – доцента, д.мед.н., професора кафедри педіатрії №4 В.Г. БУРЛАЯ (за-110, проти -0, недійсних-0);

на посаду професора кафедри педіатрії післядипломної освіти – доцента, д.мед.н., професора кафедри педіатрії післядипломної освіти Т.ВГИЩАК (за-109, проти -1, недійсних-0);

на посаду професора кафедри пластичної та реконструктивної хірургії післядипломної освіти– професора, д.мед.н., професора кафедри пластичної та реконструктивної хірургії післядипломної освіти Г.Ю. БУКУ (за-109, проти -1 недійсних-0);

на посаду професора кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 (на 0,25 ст.) – доцента, д.мед.н., професора кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Н.В. НЕТЯЖЕНКО (за-108, проти -2, недійсних-0);

на посаду професора кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я (2 ст.)

–        доцента, д.мед.н., професора кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Л.І. ГАЛІЄНКО (за-110, проти -0, недійсних-0);

–        професора, д.мед.н., професора кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Б.І. ПАЛАМАРЯ (за-109, проти -1, недійсних-0);

на посаду професора кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти – доцента, д.мед.н., професора кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Н.В. ГРЕЧКІВСЬКУ (за-109, проти -1, недійсних-0);

на посаду професора кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії – професора, д.фарм.н., професора кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії О.В. ВЕЛЬЧИНСЬКУ (за-110, проти -0, недійсних-0);

на посаду професора кафедри фтизіатрії та пульмонології – доцента, д.мед.н., професора кафедри фтизіатрії та пульмонології Р.Г. ПРОЦЮКА (за-110, проти -0, недійсних-0);

на посаду професора кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти – професора, д.мед.н., професора кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти Г.І. ПОСТЕРНАКА (за-110, проти -0, недійсних-0);

на посаду професора кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії – професора, д.мед.н., професора кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії О.С. ВОЛОВАР (за-110, проти -0, недійсних-0);

на посаду професора навчально-наукового центру неперервної професійної освіти – доцента, д.мед.н., доцента навчально-наукового центру неперервної професійної освіти В.В. УЛІЩЕНКО (за-110, проти -0, недійсних-0).

Присвоєно вчене звання «професор» по кафедрі внутрішньої медицини №1 д.мед.н., професору кафедри В.В. Чернявському (за-110, проти -0, недійсних-0);

Присвоєння вченого звання «доцент»:

  • по кафедрі внутрішньої медицини №1 к.мед.н., доценту кафедри Т.Б. Нечипуренко (за-110, проти -0, недійсних-0);
  • по кафедрі онкології к.мед.н., асистенту кафедри О.П. Манжурі (за-109, проти -1, недійсних-0);
  • по кафедрі онкології к.мед.н., асистенту кафедри І.А. Сухіну (за-110, проти -0, недійсних-0);
  • по кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії к.мед.н., доценту кафедри Л.В. Бондару (за-110, проти -0, недійсних-0);
 • по кафедрі педіатрії №4 к.мед.н., доценту кафедри Є.А. Бурлаці (за-110, проти -0, недійсних-0);
 • по кафедрі акушерства та гінекології післядипломної освіти к.мед.н., доценту кафедри Л.І. Мартиновій (за-110, проти -0, недійсних-0);
 • по кафедрі стоматології Інституту післядипломної освіти к.мед.н., доценту кафедри О.С. Лисенку (за-110, проти -0, недійсних-0).

Всі протоколи лічильної комісії зібрання затвердило одноголосно.

Вичерпавши порядок денний, голова Вченої ради професор Ю.Л. Кучин подякував всім за роботу і закрив засідання.

 

Прес-центр