НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

20 ТРАВНЯ 2019 РОКУ В НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ВІДБУЛОСЯ ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

20.05.2019

20 травня 2019 року у конференц-залі адміністративного корпусу НМУ імені О.О. Богомольця відбулося позачергове засідання Вченої ради. Відкрив засідання голова Вченої ради, член-кореспондент НАМН України, професор Б.М. Венцківський. Він зазначив, що зареєструвалося 87 членів Вченої ради, що є більше ніж 2/3 необхідної для роботи зібрання кількості учасників, оголосив  порядок денний і розпочав засідання.

Першим питанням порядку денного було затвердження низки Положень, необхідних для проведення виборів ректора НМУ імені О.О. Богомольця. Борис Михайлович наголосивши, що всі документи, запропоновані для затвердження, попередньо були ретельно опрацьовані юридичними службами,  затверджені Президією Ради трудового колективу Університету та розміщенні для ознайомлення на його офіційному сайті, виніс на затвердження Вченої ради: Положення  про порядок проведення виборів ректора НМУ імені О.О. Богомольця,  Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, які мають право брати участь у виборах ректора НМУ імені О.О. Богомольця, Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора НМУ імені О.О. Богомольця, Положення про порядок акредитації та організації роботи спостерігачів і представників засобів масової інформації на виборах ректора  НМУ імені О.О. Богомольця, Порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора НМУ імені О.О. Богомольця.  Всі документи були одноголосно ухвалені Вченою радою.

З наступного питання порядку денного – звіт НМУ імені О.О. Богомольця за 2018 рік, виступив перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Ю.Л. Кучин. Він докладно розповів про хронологію подій, які не давали змоги раніше провести вибори Ректора. Потім поінформував про роботу Університету у 2018 році, його проблеми і досягнення.  Звіт був затверджений одностайно.

Далі Вчена рада перейшла до вирішення поточних питань. Заступник ректора з наукової роботи, доцент С.А Павловський повідомив про звернення:

  • кафедри педіатрії №2 (завідувач кафедри – член-кор. НАМН України, професор Волосовець О.П.) з рекомендацію щодо проведення XXII щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвяченої пам’яті член-кореспондента НАН, НАМН України, професора Сідельникова В.М. у м. Запоріжжя, 16-18 вересня 2020 року та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України у 2020 році;
  • кафедри дитячих інфекційних хвороб (завідувач кафедри – професор Крамарьов С.О.) з рекомендацією щодо проведення науково-практичної конференції «Інфекційні захворювання у дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України у 2020 році;
  • кафедри акушерства і гінекології №1 (завідувач кафедри – професор Венцківська І.Б.) з рекомендацією про проведення науково-практичної конференції «Контроверсії в сучасному акушерстві та гінекології: синдром системної запальної відповіді» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України у 2020 році;
  • кафедри ендокринології (завідувачка кафедри – професор Комісаренко Ю.І.) щодо затвердження циклів ТУ («Ендокринна патологія в практиці сімейного лікаря», «Актуальні питання сучасної ендокринології», «Вибрані питання клінічної ендокринології»).

Всі звернення були підтримані одноголосно.

Члени Вченої ради також одностайно схвалили рішення щодо надання рекомендації на видання навчально-методичного посібника «Філософія» (автори – професор Васильєва І.В., доцент Гололобова К.О.) та затвердили навчальні посібники для лікарів-інтернів, слухачів курсів ТУ та лікарів первинної медико-санітарної ланки «Клінічні характеристики найпоширенішої патології тонкої кишки» (автор – професор Губська О.Ю.), лікарів-інтернів, слухачів курсів ТУ та лікарів первинної медико-санітарної ланки «Захворювання підшлункової залози. Хронічний панкреатит» (автор – професор Губська О.Ю.), лікарів-інтернів, слухачів курсів ТУ та лікарів первинної медико-санітарної ланки «Запальні захворювання кишковика – сучасні підходи для діагностики та лікування в клінічній практиці лікарів-інтерністів» (автор – професор Губська О.Ю.)

Вичерпавши порядок денний, голова Вченої ради, член-кореспондент НАМН України, професор Б.М. Венцківський закрив засідання Вченої ради і подякував усім за роботу.

 

Прес-центр