НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

2 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ І ВІДМОВИ ВІД НАДМІРНОСТЕЙ У ЇЖІ

02.06.2020

День здорового харчування і відмови від надмірності у їжі відзначають з 2  червня 2011 року. Метою його проведення є привернення уваги широкої громадськості до питань культури харчування, особливо зараз, коли  число людей у світі з надмірною вагою з року в рік зростає.

Те, що здорове харчування є основою здоров’я,  відомо ще з сивої давнини. У працях Арістотеля, Галена, Авіценни та інших вчених, філософів, медиків багато уваги приділено важливості харчування  для  збереження здоров’я, методикам  та   схемам очищення,  оздоровлення та лікування організму з використанням  води, харчових продуктів та лікарських трав.

Розповідає завідувач кафедри гігієни та екології №4, доцент Наталія Володимирівна Велика:

Численні дослідження вчених світу присвячено вивченню складу та властивостей харчових продуктів. Успіхи сучасної біохімії, клітинної біології, фізіології, мікробіології, імунології, геноміки та нутригеноміки, інших фундаментальних наук, поглиблене розуміння щодо обмінних процесів, механізмів їх регуляції та порушень в організмі, наслідків для здоров’я змін у структурі харчування – все це дало нові наукові знання щодо ролі окремих макро-, мікронутрієнтів, мінорних біологічно активних компонентів їжі у регуляції функціональної активності органів і систем, у зниженні ризику розвитку багатьох захворювань. Аналізу та узагальненню результатів  цих досліджень присвячена монографія  «Противовоспалительное питание в профилактике и лечении хронических неинфекционных (в том числе опухолевых) заболеваний человека. Молекулярные защитные механизмы биоактивных компонентов пищи» (В.М.Залеський, Н.В.Велика, С.Т.Омельчук).

 

Продукти харчування – це складні багатокомпонентні комплекси, до складу яких входять не тільки поживні (нутрієнти), а й широкий спектр інших речовин (смакові, ароматичні, анти- та прооксидантні, анти- та проапоптичні, антиінфламагенні,  регулятори секреції та моторики травної системи, регулятори обмінних процесів, антивітаміни, демінералізуючі чинники та інші), які виявляють парафармакологічну ефективність і можуть успішно використовуватись у профілактичних та лікувальних програмах. Вивчення та засвоєння нашими студентами, майбутніми лікарями,  основ здорового харчування, знання складу, властивостей, парафармакологічних особливостей традиційних продуктів харчування та рослинних культур, вміння використовувати їх в персоніфікованих харчових програмах важливі для лікарів усіх фахів, особливо для майбутніх сімейних лікарів.

Кафедру гігієни та екології №4 було засновано 1935 року. До 2015 року вона мала назву «Кафедра гігієни харчування». Вивчення та популяризація засад здорового харчування є пріоритетним напрямком нашої професійної діяльності   у навчальному, науковому, просвітницькому та виховному напрямах роботи. З метою поглибленого вивчення нашими студентами науки про харчування кафедра вперше в Україні у 1998 році започаткувала курс за вибором «Нутриціологія». Видано перші підручники за редакцією професора В.І.Ципріяна «Гігієна харчування з основами нутриціології» (1999р.), «Нутриціологія» українською та російською мовами. Нині навчально-методичну базу поповнено національним підручником «Гігієна харчування з основами нутриціології» у 2-х книгах, який буловідзначено премією Національної Академії медичних наук України. Для навчання англомовних студентів видано навчально-методичний посібник «GeneralNutrition» (S.T. Omelchuk, O.V. Kuzminska).

Підготовлено та видано фахово-орієнтовані програми цього курсу окремо для студентів за фахом «Медицина», «Стоматологія» та «Медична психологія». Курс за вибором враховує рекомендації Європейських та міжнародних співтовариств дієтологів та нутриціологів (Deutsche Gesselschaft fur Ernahrung – DGE, Scientific Commiteeon Food – SCF), що набуває особливого значення у викладанні цього курсу для студентів з інших країн, які здобувають вищу медичну освіту в Україні.

Про зацікавленість студентів у вивченні курсу «Нутриціологія» свідчить кількість слухачів, серед яких студенти медичних факультетів № 2, 3 і 4, стоматологічного, фармацевтичного, а також факультету підготовки іноземних громадян. Зокрема у 2016/17 навчальному році курс прослухали 18 груп студентів, із них 3 групи іноземних студентів англомовної форми навчання, у 2017/18 – 24 групи, з них 18 груп іноземних студентів медичного та стоматологічного фахів,  у2018/19 – 12 груп, з них 6 груп англомовних, у 2019/20 – 61 група студентів різних факультетів, в тому числі 13 груп іноземних студентів стоматологічного та фармацевтичного фахів. За всі ці роки багато студентів були слухачами  курсу «Нутриціологія» і донині наші випускники звертаються до нас за консультацією та допомогою.

Зацікавленість студентів наукою про харчування досить часто переростає у бажання більш поглибленого вивчення якоїсь проблеми і виконання наукової студентської роботи. Двері наукового студентського гуртка кафедри відчинено для всіх бажаючих. Куратором СНГ є доцент Т.М.Білко, науковими керівниками – всі викладачі кафедри. Ми навчаємо студентів активно  ділитися своїми знаннями, популяризувати засади здорового харчування у різний спосіб. Зокрема за активної участі студентів за останні роки співробітники кафедри створили два навчальні фільми «Методика вивчення та корекції аліментарного статусу організму» та «Онкологічні захворювання: профілактичні, аліментарні та психологічні  аспекти». Куратором цього напрямку є доцент Т.І.Аністратенко. Ці фільми ми використовуємо у навчальному процесі і в освітніх заходах.

Важливими напрямами діяльності кафедри вважаємо освітню діяльність серед лікарів та середніх медичних працівників та просвітницьку діяльність серед населення, в якій беруть активну участь всі  викладачі кафедри.

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я створив  школу професійних медичних працівників «Medical School» для постійного підвищення кваліфікації лікарів,  яка працює з 2017р.  в м. Києві  та Київській області  (м. Бровари, м. Біла Церква, м. Узин, м. Ірпінь, ). До цієї програми залучено доцента О.В.Кузьмінську, яка за цей період прочитала 10 лекцій.

У журналах для практичної охорони здоров’я «Практика управління медичним закладом», «Журнал заступника головного лікаря», «Журнал головної медичної сестри», газеті «Здоров’я України» періодично друкуються статті, присвячені актуальним питанням організації та контролю харчування у медичних закладах, практичні рекомендації для лікарів, медичних сестер у зв’язку з медичною реформою. За останні два роки у цих виданнях професор С.Т.Омельчук та доцент О.В.Кузьмінська опублікували 17 статей.

У просвітницькій роботі з населенням використовуємо різні форми. За останні роки брали участь у 23 телевізійних програмах на різних каналах та 7 радіопрограмах,  прочитали 22 лекції для різних категорій населення,  опублікували 28 статей у популярних журналах та газетах, брали участь у 10 благодійних програмах та волонтерських проектах, проводили майстер-класи для підлітків та дорослих, он-лайн консультації. Співробітників кафедри постійно залучають як професійних консультантів  науково-популярних журналів, газет в рубриках «Здорове харчування», «Поради дієтолога», «Нутриціологія», «Лікувальне харчування». Співпрацюємо  з Державним інститутом проблем сім’ї та молоді (Державним  інститутом сімейної та молодіжної політики), Українським інститутом соціальних досліджень, з центрами здоров’я з питань раціонального харчування населення. Наукова діяльність кафедри теж пов’язана з проблемами харчування, зокрема асистент кафедри  Л.Б.Єльцова працює над кандидатською дисертацією, присвяченою вивченню та оптимізації харчування студентів нашого Університету.

 

                           Прес-центр за матеріалами кафедри гігієни та екології №4