НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

1-Й ВИПУСК ЛІКАРІВ КУРСІВ ТЕМАТИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ «АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ» НА КАФЕДРІ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ З СЕКЦІЄЮ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

23.12.2019

З 16 по 20 грудня 2019 року на кафедрі клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики розпочався перший курс тематичного вдосконалення «Діагностика та лікування алергічних захворювань шкіри (атопічного дерматиту, контактного дерматиту, хронічної кропив’янки, набряку Квінке)». 14 курсантів різних спеціальностей (педіатри, дерматологи, сімейні лікарі, алергологи-пульмонологи) працювали протягом тижня, здобуваючи нові сучасні знання та удосконалюючи практичні навички.

Основними питаннями курсу були сучасні погляди на імунні механізми розвитку алергічних захворювань взагалі та алергічних захворювань шкіри зокрема. Велика увага приділялася  новим, сучасним стандартам діагностики та терапії, з урахуванням новітніх досягнень фундаментальної імунології та алергології.

Завідувач кафедри, професор А.І. Курченко представив ґрунтовну лекцію «Сучасна клінічна імунологія та алергологія в практиці», що містила базові знання про нові досягнення фундаментальної імунології та алергології, які втілюються в створення нових діагностичних методів та розробку принципово нових підходів до лікування імунозалежних захворювань, в тому числі алергічних. Лекція містила набутий закордонний досвід і викликала велику зацікавленість. Відбулося обговорення новітніх методів діагностики, зокрема проведення молекулярної алергодіагноcтики за допомогою мікрочипів (технологія ALEX), які швидко увійшли до рутинної практики лікарів та новітніх біологічних імунопрепаратів, які широко використовуються в лікуванні імунозалежних захворювань.

Асистент Д.В. Плахотна провела лекцію та практичне заняття із лікарями на тему «Атопічний дерматит у дітей», де йшлося про генетичні маркери, вплив довкілля, новітні погляди на імунні механізми розвитку атопії та псевдоалергії у дітей, а також сучасні методи діагностики та терапії.

Доцент Г.В. Федорук після лекції, яка стосувалася питань діагностики та лікування контактного дерматиту, провела майстер-клас з діагностики захворювання (patch-тест) та продемонструвала результати попередньо проведених тестів пацієнтів із контактним дерматитом з подальшим їх обговоренням та складанням плану лікувальних та профілактичних заходів.

Асистент С.Д. Юрьєв присвятив свою лекцію питанням молекулярної діагностики атопічних захворювань та подальшої алерген-специфічної терапії (АСІТ), яка викликала неабиякий інтерес та багато запитань щодо практичних аспектів застосування діагностичних тестів та використання в різних ситуаціях АСІТ, як методу сучасного лікування атопічних захворювань.

Двом важливим темам присвятили останній день роботи курсів. Професор А.І. Курченко ознайомив із сучасними поглядами на розвиток аутоімунної патології, в тому числі шкіри та волосся, розповів про новітні технології, що застосовуються в їх лікуванні, а доцент Г.В. Федорук провела лекцію, присвячену питанням нових підходів в діагностиці та лікуванні пацієнтів з хронічною спонтанною кропив’янкою, яка викликала жваве обговорення.

Курси були насичені інформативним матеріалом щодо питань як з фундаментальної, так і з прикладної алергології, та корисними для лікарів, які отримали відповіді на багато запитань, що дасть їм можливість у подальшій  щоденній практиці широко застосовувати отримані знання та навички.

 

Прес-центр за матеріалами кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики