НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

1 грудня-Всесвітній день боротьби зі СНІДом

30.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професор О.А. Голубовська

ВІЛ-інфекція залишається однією з основних проблем в системі охорони здоров’я більшості країн світу. Офіційно початком епідемії ВІЛ/СНІДу прийнято вважати 1981 рік. З того часу захворювання набуло масштабів пандемії та забрало понад 32 млн. людських життів. На сьогодні у світі налічується близько 37,9 млн. осіб з ВІЛ-інфекцією. За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Генеральної Асамблеї ООН, прийнятим ще у 1988 році, 1  грудня оголошено Всесвітнім днем боротьби зі СНІДом. Цей день започатковано з метою підвищення обізнаності про епідемію ВІЛ/СНІДу, а також як день пам’яті жертв цього захворювання.

На подолання епідемії ВІЛ/СНІДу спрямовані значні зусилля світової медичної спільноти. ЮНЕЙДС (UNAIDS) затвердила стратегію «Прискорення заходів для припинення епідемії СНІДу до 2030 року», згідно якої за період 2016-2021 р.р. має бути забезпечено наступне: обізнаність 90% ВІЛ-позитивних людей щодо свого ВІЛ-статусу, 90% ВІЛ-інфікованих людей матимуть доступ до антиретровірусної терапії, і 90% людей, що отримують лікування, матимуть вірусне навантаження, яке не визначається.

Цьогорічний Всесвітній день боротьби зі СНІДом пройде під гаслом «Співтовариства домагаються змін», підкреслюючи роль об’єднаних зусиль громадськості та медичних спільнот із забезпечення інформованості суспільства, захисту прав людини, можливості постійного нагляду та надання послуг щодо ВІЛ-інфекції.

У 2014 році була проголошена Паризька декларація «Ініціатива для прискорення дій у великих містах: покінчити з епідемією СНІДу», до якої приєдналися більше, ніж 250 міст і муніципалітетів, у тому числі місто Київ та інші міста України.

Запроваджені ініціативи, зокрема у місті Києві,  щодо протидії епідемії ВІЛ/СНІДу, спрямовані на забезпечення тестування на ВІЛ в усіх медичних закладах, переведення пацієнтів під медичний нагляд та лікування до лікарів-інфекціоністів, забезпечення антиретровірусними препаратами та паліативною допомогою.

Завдяки впровадженню низки програм по боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні досягнуті певні успіхи, однак показники ще не сягнули цільових. Так за оціночними даними на кінець 2018 року в Україні нараховувалося 239 956 осіб, що мають ВІЛ-інфекцію, з яких 71% (169 433 людини) знають про свій статус, офіційно зареєстровані та перебувають під медичним наглядом. Антиретровірусну терапію отримували 122 697 хворих, що становить 72%. Цей показник зріс порівняно з 2014 роком на 30%. У 93% (113 581 хворих), що отримували антиретровірусну терапію, було досягнуто рівня вірусного навантаження, що не визначається.

Однак поки що Україна залишається проблемним регіоном Європи, посідаючи II місце за кількістю нових випадків ВІЛ-інфекції: частка України щодо нових випадків ВІЛ-інфекції становить 10% серед країн Європи та 12% серед країн Східної Європи та центральної Азії. Крім того, в країні існує проблема пізнього виявлення ВІЛ – серед загального числа осіб з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції. Такі хворі мають підвищений ризик розвитку тяжких опортуністичних захворювань, прогресування ВІЛ-інфекції та несприятливий прогноз щодо  виживання.

Тож в Україні для подолання епідемії ВІЛ/СНІДу необхідні значні зусилля та ефективні програми протидії.

Кафедра інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця приділяє значну увагу проблемі ВІЛ-інфекції в навчально-педагогічній та науково-дослідницькій роботі. В навчальні програми студентів всіх факультетів входять семінарські заняття та лекції з ВІЛ-інфекції та опортуністичних хвороб з акцентуванням уваги на своєчасній діагностиці та сучасних підходах до ведення хворих з ВІЛ-інфекцією. Розроблено елективний курс для студентів «Актуальні проблеми  ВІЛ-інфекції». За редакцією професора О.А. Голубовської колективом авторів створено навчальний посібник для вищої школи  «Епідемія ВІЛ/СНІДу» – HIV infection: a tutorial for medical students: a manual for students of higher med. educational inst. of the 4th accreditation level / O. Golubovska, O. Gudzenko, I. Shestakova. – Kyiv. 2011.

Співробітники кафедри є членами Комісії МОЗ України з розробки номенклатури лікарських засобів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, тест-систем, реагентів та виробів медичного призначення для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, брали участь у роботі Мультидисциплінарної робочої групи для розробки на засадах доказової медицини у 2014 – 2015 роках уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ.

Під авторством співробітників кафедри публікуються наукові статті з проблем ВІЛ-інфекції у фахових українських та закордонних виданнях. Співробітники кафедри постійно беруть участь у роботі міжнародних закордонних конференцій та з’їздів з доповідями про ефективність лікування та проблеми діагностики ВІЛ-інфекції в Україні.

В останні роки відбувається плідна співпраця кафедри інфекційних хвороб та навчально-наукового центру «Український тренінговий центр сімейної медицини» НМУ імені О.О. Богомольця, керівником якого є к.мед.н.  О.І.Висоцька. На базі Центру у співробітництві з Університетом штату Вашингтон (Сієтл, США), за підтримки Програми PEPFAR Президента США, проводилися цикли тематичного удосконалення для сімейних лікарів, лікарів первинної ланки охорони здоров’я, лікарів-інфекціоністів, фтизіатрів, повторного вдосконалення викладачів клінічних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця «Сучасні технології протидії розповсюдження ВІЛ/СНІД та наркозалежності: роль первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини», у яких викладали співробітники кафедри доцент М. Ч. Корчинський асистент М.М. Сукач кафедри успішно пройшли онлайн-курси  із вдосконаленню організації допомоги хворим .