НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Спеціалізована вчена рада Д 26.003.08

Спеціальності:
14.01.02 – внутрішні хвороби
14.01.11 – кардіологія
14.01.12 – ревматологія
14.01.36 – гастроентерологія

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 26.003.08 створена відповідно до наказу МОН України від 09 березня 2016 року № 421 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.01.02 «Внутрішні хвороби», 14.01.11 «Кардіологія», 14.01.12 «Ревматологія» та 14.01.36 «Гастроентерологія»

 

Голова ради:

 • Яременко Олег Борисович
  д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.12.

 

Заступник голови:

 • Губська Олена Юріївна
  д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.36

 

Вчений секретар

 • Мартинчук Олександр Аркадійович , к.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.36.

 

Члени ради:

 • Амосова Катерина Миколаївна, д.мед.н., професор, ректор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11;
 • Борткевич Олег Петрович, д.мед.н., головний науковий співробітник відділу, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України», спеціальність 14.01.12;
 • Бульда Володимир Іванович. д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;
 • Губська Олена Юріївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.36;
 • Заїка Сергій Володимирович, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.36;
 • Кондратюк Віталій Євгенович, д.мед.н., завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02 «Внутрішні хвороби»;
 • Крамарьова Вікторія Нилівна, д.мед.н., професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;
 • Лизогуб Віктор Григорович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11.
 • Мальчевська Тетяна Йосипівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11.
 • Медведь Володимир Ісаакович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.11;
 • Мойсеєнко Валентина Олексіївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.36 «Гастроентерологія»;
 • Нішкумай Ольга Іванівна, д.мед.н., професор, доцент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.12;
 • Осьодло Галина Василівна, д.мед.н., професор, начальник кафедри, Українська військово-медична академія МОЗ України, спеціальність 14.01.36;
 • Палієнко Ігор Анатолійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;
 • Приходько Вікторія Юріївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.02;
 •  Руденко Юлія Володимирівна, д.мед.н., доцент кафедри Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11 «Кардіологія»;
 • Свінціцький Анатолій Станіславович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.12;
 • Скрипник Ігор Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, спеціальність 14.01.02;
 • Станіславчук Микола Адамович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.12;
 • Ткачишин Володимир Степанович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.36;
 • Шипулін Вадим Петрович, д.мед.н., професор, директор Національного музею медицини України, спеціальність 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
 • Шкала Любов Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;
 • Шумаков Валентин Олександрович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України», спеціальність 14.01.11.

 

Термін повноважень: 09.03.2016 – 09.03.2018

 

Контактна інформація:

01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, 17, 2-й поверх, кафедра внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Тел.: +38 (044) 235-62-35

E-mail: d_26.003.08_nmu@ukr.net

 

 

Оголошення про наступні захисти

Здобувач КУШНІРЕНКО Інеса Василівна старший науковий співробітник відділу захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки, дієтології і лікувального харчування ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Дата та місце захисту
Захист відбудеться “01” березня 2018 року о 14:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1

Автореферат 
Обґрунтування системи клінічного моніторингу хворих із кандидозним ураженням слизової оболонки верхнього відділу травного тракту в умовах коморбідності

Дисертація 
Обґрунтування системи клінічного моніторингу хворих із кандидозним ураженням слизової оболонки верхнього відділу травного тракту в умовах коморбідності

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Здобувач ОНИЩУК Людмила Олександрівна асистент кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України
Дата та місце захисту
Захист відбудеться “01” березня 2018 року о 14:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Здобувач ЧЕРНЯВСЬКИЙ Володимир Володимирович доцент кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України
Дата та місце захисту
Захист відбудеться “15” лютого 2018 року о 12:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1
Автореферат 
Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Здобувач БЕВЗЮК Любов Володимирівна лікар-терапевт відділу клінічної та епідеміологічної кардіології ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»
Дата та місце захисту
Захист відбудеться “15” лютого 2018 року о 12:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1
Автореферат 
Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач СИНИЦЯ Юлія Павлівна аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України
Дата та місце захисту
Захист відбудеться “14” лютого 2018 року о 12:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1
Автореферат 

Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач СИЧЕНКО Юрій Олександрович завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для кардіологічних хворих Олександрівської клінічної лікарні м. Києва
Дата та місце захисту
Захист відбудеться “14” лютого 2018 року о 12:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1
Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач БОГДАН Тетяна Вікторівна доцент кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України
Дата та місце захисту
Захист відбудеться “01” лютого 2018 року о 12:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1
Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

Здобувач МЕРКУЛОВА Ірина Олегівна аспірант кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України
Дата та місце захисту
Захист відбудеться “01” лютого 2018 року о 12:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1
Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач АЛТУНІНА Наталія Валеріївна асистент кафедри внутрішньої медицини № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України
Дата та місце захисту
Захист відбудеться “05” жовтня 2017 року о 14:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

Здобувач НАГІЄВА Севіль Алінагіївна аспірант кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

Дата та місце захисту

Захист відбудеться “18” травня 2017 року о 14:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, Київ, б-р Т.Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини №1

Автореферат
Синдром подразненого кишківника: клініко-морфологічна характеристика різних варіантів перебігу, особливості їх патогенезу та лікування 

Дисертація
Синдром подразненого кишківника: клініко-морфологічна характеристика різних варіантів перебігу, особливості їх патогенезу та лікування

Відгуки офіційних опонентів 

Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач ІОРДАНОВА Наталія Харитонівна асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

Дата та місце захисту

Захист відбудеться “02” березня 2017 року о 14:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, Київ, б-р Т.Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини №1

Автореферат
Зміни амінокислотного спектру крові під впливом лікування гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST з різним клінічним перебігом

Дисертація
Зміни амінокислотного спектру крові під впливом лікування гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST з різним клінічним перебігом

Відгуки офіційних опонентів 

Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач КОНДРАТЮК Катерина Олексіївна аспірант кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

 

Дата та місце захисту 

Захист відбудеться “16” лютого 2017 року о 14:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, Київ, б-р Т.Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини №1

Автореферат 
Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечника у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх корекція в комплексному лікуванні

Дисертація 
Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечника у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх корекція в комплексному лікуванні Відгуки офіційних опонентів

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач КУГЛЕР Тетяна Євгенівна аспірант кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця

 

Дата та місце захисту

Захист відбудеться “15” вересня 2016 року о 13:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, Київ, б-р Т.Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини №1

Автореферат
Клініко-патогенетичні особливості функціональної диспепсії та оптимізація її терапії

Дисертація
Клініко-патогенетичні особливості функціональної диспепсії та оптимізація її терапії

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач ШАЄНКО Златослава Олексіївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «01» жовтня 2015 року о 15:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.08 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 9.

Автореферат
КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ І ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ПРИ ПОЄДНАНОМУ ЗАСТОСУВАННІ МЕТФОРМІНУ І ПІОГЛІТАЗОНУ

Дисертація
КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ І ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ПРИ ПОЄДНАНОМУ ЗАСТОСУВАННІ МЕТФОРМІНУ І ПІОГЛІТАЗОНУ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач ЦАРАЛУНГА Віра Миколаївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «17» вересня 2015 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03049, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 9, аудиторія кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1.

Автореферат
ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ КОРЕКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРОРАЛЬНОЇ ФЕРОТЕРАПІЇ

Дисертація
ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ КОРЕКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРОРАЛЬНОЇ ФЕРОТЕРАПІЇ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3
Відгук 4
Відгук 5
Відгук 6
Відгук 7

Здобувач КМИТА Владислава Володимирівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «17» вересня 2015 року о 15:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.08 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 9, аудиторія кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1.

Автореферат
ВПЛИВ BCL1 ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ГЛЮКОКОРТИКОЇДНОГО РЕЦЕПТОРА НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА ТЕРАПЕВТИЧНУ ТАКТИКУ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ІЗ ОЖИРІННЯМ

Дисертація
ВПЛИВ BCL1 ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ГЛЮКОКОРТИКОЇДНОГО РЕЦЕПТОРА НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА ТЕРАПЕВТИЧНУ ТАКТИКУ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ІЗ ОЖИРІННЯМ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач НАДОРАК Ольга Павлівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «01» жовтня 2015 року о 13:30 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 9, аудиторія кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1.

Автореферат
ПРЕДИКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

Дисертація
ПРЕДИКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2