НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Спеціалізована вчена рада Д 26.003.06

Спеціальності:
14.03.01 – нормальна анатомія (медичні науки)
14.03.02 – патологічна анатомія
14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія

Загальна інформація

Голова ради:

 • Черкасов Віктор Гаврилович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри анатомії людини, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.01.

Заступник голови:

 • Чайковський Юрій Богданович – член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри гістології та ембріології, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.09.

 Вчений секретар

 • Безштанько Микола Аркадійович – к.мед.н., доцент, доцент кафедри анатомії людини, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.01.

Члени ради:

 • Гавриш Олександр Семенович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України, спеціальність 14.03.02;

 • Гунас Ігор Валерійович, д.мед.н., професор, виконавчий директор, Міжнародна академія інтегративної антропології, спеціальність 14.03.01;

 •  Дзевульська Ірина Вікторівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.01;

 • Гичка Сергій Григорович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.02;

 • Задорожна Тамара Данилівна, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, спеціальність 14.03.02;

 • Захарцева Любов Михайлівна, д.мед.н., завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.02;

 • Квітницька-Рижова Тетяна Юріївна д.біол.н., професор, керівник лабораторії, ДУ «Інститут геронтології імені академіка Д. Ф. Чеботарьова» НАМН України, спеціальність 14.03.09;

 • Ковальчук Олександр Іванович, д.мед.н., доцент, начальник відділу, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.03.01;

 • Колесова Надія Арнольдівна, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії інституту, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.02;

 • Корсак Аліна Вадимівна, д.мед.н., лікар-хірург дитячий, Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України, спеціальність 14.03.09;

 • Кузьменко Юрій Юрійович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.02;

 • Маєвський Олександр Євгенійович, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.01;

 • Мельник Наталія Олексіївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.09;

 • Пастухова Вікторія Анатоліївна, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри, Національний університет фізичного виховання і спорту України МОН України, спеціальність 14.03.01;

 •  Скибо Галина Григорівна, д.мед.н., професор, завідувач відділу, Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, спеціальність 14.03.09;

 •  Сокуренко Людмила Михайлівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.09;

 •  Стеченко Людмила Олександрівна, д.біол.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.09;

 •  Черкасов Ельдар Вікторович, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.02;

 • Шевченко Олена Олександрівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.01;

 • Чорнокульський Сергій Тимофійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.01;

 • Черняк Віктор Анатолійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.02.

Контактна інформація:
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус, ІІ поверх, кафедра анатомії людини.

Наказ про створення

 

 

Оголошення про наступні захисти

 

Здобувач  ДОВГАНЬ ІРИНА МАГСУМІВНА

Захист відбудеться «22 » жовтня 2019 р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03680, м. Київ, пр. Перемоги, 34, морфологічний корпус, конференц-зал кафедри анатомії людини).

 

Автореферат

СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ГЕМОРАГІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ

Дисертація

СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ГЕМОРАГІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

Здобувач  УСТИМЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Захист відбудеться « 24 » вересня 2019 р. о 13 30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (03680, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус, конференц-зал кафедри анатомії людини).

 

Автореферат

ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКІВ СОНОГРАФІЧНИХ РОЗМІРІВ НИРОК З АНТРОПО-СОМАТОМЕТРИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ

Дисертація

ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКІВ СОНОГРАФІЧНИХ РОЗМІРІВ НИРОК З АНТРОПО-СОМАТОМЕТРИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

Здобувач ГУМЕНЮК АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Захист дисертації відбудеться 16 травня 2019 року о 15.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03680, м. Київ, пр. Перемоги, 34, морфологічний корпус, конференц-зал кафедри анатомії людини)

 

Автореферат

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ГІПОКАМПУ ПРИ РЕАКТИВАЦІЇ ВІРУСУ ПРОСТОГО ГЕРПЕСУ 1 ТИПУ НА ТЛІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТУ ТА ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ

Дисертація

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ГІПОКАМПУ ПРИ РЕАКТИВАЦІЇ ВІРУСУ ПРОСТОГО ГЕРПЕСУ 1 ТИПУ НА ТЛІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТУ ТА ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ

 

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

Здобувач ЯРЕМЕНКО ЛІЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Захист відбудеться 16 травня 2019 р. о 13.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (03680, Київ-680, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус, кімната 17).

 

Автореферат

ЗМІНИ У КОРІ ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  ЗА УМОВ МОДЕЛЮВАННЯ ІШЕМІЇ ТА ІМУНОКОРЕКЦІЇ (ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Дисертація

ЗМІНИ У КОРІ ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ  ЗА УМОВ МОДЕЛЮВАННЯ ІШЕМІЇ ТА ІМУНОКОРЕКЦІЇ (ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

 

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

Здобувач  КІНДРАТІВ ЕЛЬВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Дата та місце захисту

Захист відбудеться “15” листопада 2018 року о 13.30 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному
університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (Україна, м. Київ, проспект
Перемоги, 34, морфологічний корпус, кафедра анатомії людини).

Автореферат

ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСПЛАЗІЇ ШИЙКИ МАТКИ, ЩО АСОЦІЙОВАНА З ПАПІЛОМАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ У ЖІНОК ХВОРИХ НА БЕЗПЛІДДЯ

Дисертація

ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСПЛАЗІЇ ШИЙКИ МАТКИ, ЩО АСОЦІЙОВАНА З ПАПІЛОМАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ У ЖІНОК ХВОРИХ НА БЕЗПЛІДДЯ

 

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Відгук 4

 

 

Здобувач  МАТКІВСЬКА РУЖЕНА МИХАЙЛІВНА

Дата та місце захисту

Захист відбудеться “15” листопада 2018 року о 15.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус, кафедра анатомії людини).

Автореферат

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ СКУПЧЕНИХ ЛІМФОЇДНИХ ВУЗЛИКІВ КЛУБОВОЇ КИШКИ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ ШКІРИ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ

Дисертація

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ СКУПЧЕНИХ ЛІМФОЇДНИХ ВУЗЛИКІВ КЛУБОВОЇ КИШКИ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ ШКІРИ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

Здобувач  КРИЧКЕВИЧ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «18» жовтня 2018 року о 15.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному
університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус, кафедра анатомії людини).

Автореферат

ПАТОМОРФОЛОГІЯ МІОКАРДА ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ПРИ ВИРАЖЕНОМУ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОМУ СТЕНОЗІ ЙОГО МАГІСТРАЛЬНОЇ АРТЕРІЇ ТА ПОЗА БАСЕЙНОМ ЇЇ КРОВОПОСТАЧАННЯ

Дисертація

ПАТОМОРФОЛОГІЯ МІОКАРДА ХВОРИХНА ХРОНІЧНУ ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ПРИ ВИРАЖЕНОМУ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОМУ СТЕНОЗІ ЙОГО МАГІСТРАЛЬНОЇ АРТЕРІЇ ТА ПОЗА БАСЕЙНОМ ЇЇ КРОВОПОСТАЧАННЯ

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

Здобувач ЛАХТАДИР ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «18» жовтня 2018 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус, кафедра анатомії людини).

Автореферат

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ КІРКОВОЇ РЕЧОВИНИ НИРОК ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ ШКІРИ ТА ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ

Дисертація

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ КІРКОВОЇ РЕЧОВИНИ НИРОК ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ ШКІРИ ТА ЗА УМО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

Здобувач ОЛІЙНИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «21» червня 2018 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному
університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус, кафедра анатомії людини).

Автореферат

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ КОРИ ВЕЛИКОГО МОЗКУ ГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТУ ТА КОМПЛЕКСНОЇ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ

Дисертація

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ КОРИ ВЕЛИКОГО МОЗКУ ГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТУ ТА КОМПЛЕКСНОЇ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач САВЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «22» березня 2018 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус, кафедра анатомії людини).

Автореферат

ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПРИ СИНДРОМІ ЛІВОБІЧНОЇ ГІПОПЛАЗІЇ СЕРЦЯ

Дисертація

ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПРИ СИНДРОМІ ЛІВОБІЧНОЇ ГІПОПЛАЗІЇ СЕРЦЯ

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

Здобувач СКОТАРЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «22» березня 2018 року о 15.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус, кафедра анатомії людини).

Автореферат

ВПЛИВ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ В НОРМІ ТА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПЕРИТОНІТІ

Дисертація

ВПЛИВ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ В НОРМІ ТА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПЕРИТОНІТІ

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 


Здобувач МАЛІКОВ ОЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «21» грудня 2017 року  о 15.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус).

Автореферат

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЗКОВОЇ РЕЧОВИНИ НИРОК ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ ШКІРИ ТА ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ

Дисертація
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЗКОВОЇ РЕЧОВИНИ НИРОК ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ ШКІРИ ТА ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ

Відгуки офіційних опонентів 
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач ШПАКОВА НАДІЯ АНДРІЇВНА

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «16»лютого 2017 року о 15.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус).

Автореферат
ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТІЛА ЮНАКІВ

Дисертація
ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТІЛА ЮНАКІВ

Відгуки офіційних опонентів 
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Дата та місце захисту 
Захист відбудеться «06» жовтня 2016 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус).

Автореферат 
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДЕНОГІПОФІЗА ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ ШКІРИ ТА ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ

Дисертація
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДЕНОГІПОФІЗА ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ ШКІРИ ТА ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ

Відгуки офіційних опонентів 
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Здобувач КАМІНСЬКИЙ РОСТИСЛАВ ФЕЛІКСОВИЧ

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «22» червня 2016 року о 15.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус).

Автореферат
ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ РТУТІ ТА КАРДІОПРОТЕКТОРІВ НА МІОКАРД ЩУРІВ

Дисертація
ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ РТУТІ ТА КАРДІОПРОТЕКТОРІВ НА МІОКАРД ЩУРІВ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач КОРСАК АЛІНА ВАДИМІВНА

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «22» червня 2016 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус).

Автореферат
РЕГЕНЕРАЦІЯ ОРГАНІВ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВ ПОШКОДЖЕННЯ, ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ

Дисертація
РЕГЕНЕРАЦІЯ ОРГАНІВ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВ ПОШКОДЖЕННЯ, ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Здобувач ДЗЕВУЛЬСЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «21» червня 2016 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус).

Автореферат
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КІРКОВОЇ РЕЧОВИНИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ ПРИЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ ШКІРИ ТА ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ

Дисертація
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КІРКОВОЇ РЕЧОВИНИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ ПРИЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ ШКІРИ ТА ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Здобувач ПІНЧУК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «21» червня 2016 року о 15.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус).

Автореферат
ВІКОВІ ТА КОНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІРІВ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА У ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ПОДІЛЛЯ

Дисертація
ВІКОВІ ТА КОНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІРІВ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА У ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ПОДІЛЛЯ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Здобувач ЛОНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «17» березня 2016 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус).

Автореферат
МОРФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЄДИНОЇ НИРКИ ПРИ ГІДРОНЕФРОЗІ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ (експериментальне дослідження)

Дисертація
МОРФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЄДИНОЇ НИРКИ ПРИ ГІДРОНЕФРОЗІ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ (експериментальне дослідження)

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Здобувач ЦУКАНОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «03» березня 2016 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус).

Автореферат
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ПЛАТИФІЛІНУ І ПРОЗЕРИНУ

Дисертація
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ПЛАТИФІЛІНУ І ПРОЗЕРИНУ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Здобувач ГЛУШАК Альона Анатоліївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться “01” жовтня 2015 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус).

Автореферат
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗУБНОЇ ДУГИ І ОДОНТОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ У ПІДЛІТКІВ З ОРТОГНАТИЧНИМ ПРИКУСОМ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФОРМИ ГОЛОВИ І ТИПУ ОБЛИЧЧЯ

Дисертація
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗУБНОЇ ДУГИ І ОДОНТОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ У ПІДЛІТКІВ З ОРТОГНАТИЧНИМ ПРИКУСОМ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФОРМИ ГОЛОВИ І ТИПУ ОБЛИЧЧЯ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач МАКАРОВА ОЛЬГА ІГОРІВНА

Дата та місце захисту
Захист відбудеться “01” жовтня 2015 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус).

Автореферат
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ЛЕГЕНЯХ ЩУРІВ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ОПІКУ ШКІРИ ТА ЗА УМОВ ЙОГО КОРЕКЦІЇ КОМПЛЕКСНИМИ ІНФУЗІЙНИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Дисертація
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ЛЕГЕНЯХ ЩУРІВ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ОПІКУ ШКІРИ ТА ЗА УМОВ ЙОГО КОРЕКЦІЇ КОМПЛЕКСНИМИ ІНФУЗІЙНИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач ШЕПІТЬКО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Дата та місце захисту
Захист відбудеться “03” грудня 2015 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус).

Автореферат
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТІНКИ ТОНКОЇ КИШКИ В НОРМІ І ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ НА ТЛІ ГОСТРОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АСЕПТИЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ОЧЕРЕВИНИ У ЩУРІВ

Дисертація
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТІНКИ ТОНКОЇ КИШКИ В НОРМІ І ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ НА ТЛІ ГОСТРОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АСЕПТИЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ОЧЕРЕВИНИ У ЩУРІВ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Здобувач ГАСЮК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Дата та місце захисту
Захист відбудеться “21” січня 2015 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус).

Автореферат
ЦИТОЛОГІЧНІ І ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА ЛЮДИНИ В НОРМІ ТА ПРИ ЗАПАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Дисертація
ЦИТОЛОГІЧНІ І ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА ЛЮДИНИ В НОРМІ ТА ПРИ ЗАПАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3