НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ndi_3

Завідувач – доктор медичних наук, професор Колесова Надія Арнольдівна

Телефон: 067-398-7189

email: morfologij@mail.ru

У складі лабораторії працюють: 

СЕКТОР СТРУКТУРНОГО І МЕТАБОЛІЧНОГО АНАЛІЗУ

Керівник – доктор медичних наук, професор Колесова Надія Арнольдівна

Наукові напрями: вивчення метаболічного та структурного забезпечення функціональної активності органів і тканин в нормі та за патології, дослідження гемомікроциркуляторного русла, судинно-тканинних взаємовідносин та енергетичного обміну.

 

ndi_4

 

Основні методики дослідження:

  • Патоморфологічні
  • Гістохімічні
  • Виявлення активності окисно-відновних ферментів
  • Виявлення активності гідролітичних ферментів

 

ndi_5
 

СЕКТОР ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ

 

Керівник: доктор біологічних наук, професор Стеченко Людмила Олександрівна, професор кафедри гістології та ембріології НМУ імені О.О.Богомольця.

Телефон: 454-49-18 , email: faro4k@yandex.ru

 

ndi_6

ndi_7

 

Науковий напрям: ультраструктурний аналіз органів і тканин у нормі та при патології.

Основні методики дослідження:

  • Електронномікроскопічні експериментальні
  • Морфометричні

 ndi_8 

 

СЕКТОР газової хроматографії

 Керівник – провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук Брюзгіна Тетяна Семенівна,.

Телефон: 454-49-18

 

Наукові напрямки: Вивчення порушень ліпідного метаболізму при різній патології.

Методики дослідження: Вивчення жирнокислотного спектру ліпідів методом газоворідинної хроматографії.

 

 ndi_9

ndi_10