Bogomolets National Medical University
HONOR, MERCY, GLORY

General practice (family medicine)

Staff

Барна Ольга Миколаївна

Завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини) – (2014р. – по теперішній час), професор, доктор медичних наук.

Народилася 15 травня 1967 року в м.Тернопіль у сім ’ї службовців. У 1990 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут (ТДМУ) за спеціальністю «лікувальна справа» з відзнакою.

Навчально-педагогічна робота. Навчалася в аспірантурі ТДМУ за спеціальністю «кардіологія», яку закінчила достроково у 1994 р. захистом кандидатської дисертації на тему діагностики та лікування гіпертензивного серця. Працювала на посадах асистента, доцента на кафедрах кардіології, терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти ТДМУ.

З 2001 року вступила до докторантури в Національному медичному унверситеті імені Богомольця. У 2002 р. отримала вчене звання доцента. З 2002 по 2007 р. працювала на посадах асистента і доцента на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб НМУ. Докторську дисертацію на тему особливостей ІХС у жінок захистила у 2007 р.

З 2010 року працювала на посаді професора кафедри діабетології Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика. Вчене звання професора присвоєно у 2012 році. Була членом вченої ради Інституту сімейної медицини, заступником голови наукової комісії. За час роботи в Інституті сімейної медицини розробила цілий ряд наукових програм і лекцій для циклів тематичного удосконалення для лікарів сімейної медицини за різними міждисциплінарними тематиками, серед них – «Метаболічний синдром», « Д іабетична ступня», «Передчасне старіння» та інші. Володіє неординарними лекторськими здібностями, що підтверджено рейтингами оцінки за опитувальниками як лікарів, так і студентів.

НАУКОВА РОБОТА. Барна О.М. є автором більше ніж 300 друкованих робіт, серед них – 1 патент України, збірка лекцій з кардіології, підручник з самоконтролю цукрового діабету. Коло наукових інтересів на даний час стосується профілактичної, гендерної та антивікової медицини, стратифікації факторів ризику і серцево-судинної патології при цукровому діабеті.

Спільно з Національним науковим центром «Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска» НАМН України (відділ епідеміологічних досліджень) започатковано і провадиться порівняльний Реєстр факторів серцево-судинного ризику різних регіонів України в рамках Всеукраїнської соціальної програми «Серцево-судинний ризик під контролем».

Протягом останніх 15 років Барна О.М. була головним дослідником більше ніж 20 міжнародних наукових проектів з різних аспектів внутрішньої медицини – кардіології, ендокринології, ревматології, пульмонології.

Професор Барна О.М. була секретарем спеціалізованої вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю «терапія-кардіологія», на даний час є членом спеціалізованої вченої ради в Львівському Національному медичному університеті імені Д.Галицького за спеціальністю «терапія-кардіологія». Здійснює роботу з керівництва дисертаціями на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за тематикою контролю факторів кардіометаболічного ризику, гендерної кардіології і організації профілактичних програм..

Барна О.М. є головним редактором журналу «Медікс. Антиейджинг», а також членом редакційних колегій журналів «Ліки України», «Мистецтво лікування», «Сімейна медицина».

Лікувально-діагностична робота проводиться на лікувальних базах кафедри, э провідним консультантом клініки «Євролаб», де бере участь в роботі консиліумів у разі складних діагностичних та лікувальних випадків.

За спеціальністю «Кардіологія» Барна О.М. присвоєну вищу лікарську категорію, а також пройдена спеціалізація за спеціальностями «ендокринологія» і «ревматологія».

Міжнародна діяльність. Професор Барна активно інтегрує свої наукові здобутки в міжнародну спільноту, є членом Виконавчого комітету Європейської Асоціації профілактичної кардіології та реабілітації, співавтором Європейських рекомендацій з реабілітації в кардіології, працює в Робочій групі Єврокомісії з питань охорони здоровя ЄвроГенМед, яка розробляє Європейську стратегію профілактики та покращення лікування кардіологічної патології у жінок.

Барна О.М. є членом оргкомітету Європейського Конгресу ЄвроПревент, Головою оргкомітету Міжнародного щорічного конгресу «Профілактика. Антиейджинг. Україна» і Головою оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної програми «Хронічні захворювання – профілактика і контроль» – наукова програма включає конференцію та тренінг для сімейних лікарів і лікарів інших спеціальностей, яка проходить щомісячно в різних регіонах України..

Громадська діяльність. Проводить активну діяльність у співпраці з МОЗ України – є членом Громадської ради при МОЗ, приймала участь в розробці стандартів лікування МОЗ України для сімейних лікарів з цукрового діабету, а також є членом ряду комісій МОЗ з серцево-судинної патології.

Професор Барна О.М. є засновником в Україні напрямку профілактичної та антиейджингової медицини, Головою правління Всеукраїнської Асоціації превентивної та антиейджинг медицини. Асоціація проводить значну роботу з освіти пацієнтів, тренінгів для лікарів, соціальних проектів з популяризації здорового способу життя і медичної освіченості широких верств населення.

Професор Барна О.М. проводить активну санітарно-просвітну роботу серед населення, в тому числі – виступи по радіо і телебаченню, участь у прес-конференціях медичного спрямування, є головним редактором журналу « Health » для широкого загалу населення і засновником порталу про здоровий спосіб життя «Живи активно».

 

 

 

Horobets Nataliia Mykhaylivna

Associate Professor of the Department of General Practice (Family Medicine), MD, PhD, Head of the teaching department

 

In 2001 she graduated Pirogov National Medical University in Vinnitsa in Medical Business. From 2001 to 2002, she had an internship in “therapy” at the Vinnitsa City Clinical Hospital №2. Since 2002 she have been working at the Department of Faculty Therapy of  Vinnitsa National Medical University named after M.I. Pirogov.  In 2005 at the Specialized Scientific Council at the Kyiv Medical Academy of  Postgraduate Education named by P.L. Shupik   Ministry of Health of  Ukraine she presented my candidate’s thesis on “Vasoregulatory function of the endothelium and the state of  hemodynamics in patients with hypertension and with nephrogenically caused arterial hypertension”.

Since 2007– an assistant of the department of general practice (family medicine) at Bogomolets National Medical University. Since 2015 – an Associate Professor of the same department.

Horobets N. M. is the author of more than 50 printed works, guidelines for students and teachers, educational and work programs, and is also the co-author of the educational manual and textbook. Scientific interest is related to cardiovascular pathology in diabetes mellitus, hyperlipidaemia.

She performs medical consultative work on general practice (family medicine), and participates in the planned research work of the department.

 

 

 

Novytska Alla Volodymyrivna

Associate Professor of the Department of General Practice (Family Medicine), MD, PhD

 

In 1986 graduated from the Bohomolets Kyiv Medical Institute (now – Bohomolets National Medical University) in medical specialty general medicine, studied at internship (1986-1987) in specialty Internal Medicine. At 1987-1990 worked as primary care physician at Kyiv district.

In 1990-1992 passed clinical residency at the Bohomolets National Medical University at the department of Faculty Therapy №2 with a course of endocrinology and graduated from full course in specialty Internal Medicine. In 1992 entered postgraduate study at the same department (1992-1995).

Since 1996 works as teaching assistant at the chair of general practice (family medicine) of Bogomolets National Medical University. Since 2009 to the present time she is associate professor at the same department and lectures General Practice to medical students and medical internship.

Novytska Alla Volodymyrivna is attested as Medical Doctor of the supreme qualification category in General Practice – Family Medicine and as Medical Doctor of the supreme qualification category in Internal Medicine .

One of the areas of scientific and therapeutic activity is the development of methods of treatment using cell suspensions of fetal origin containing stem cells. In 1994 she became one of the organizers of the first in Ukraine Clinic of cellular therapy of university level «EmCell». 2001-2003 – Leading Researcher at the Embryonic Stem Cell Transplantation Division of the Organ, Tissue and Cell Transplantation Coordination Center of the Ministry of Health of Ukraine. 2004–2018 – Doctor of the Cell Therapy Unit of the Kyiv Emergency Hospital

Defended PhD dissertation in 2000 (Scientific branch – Internal Medicine – Endocrinology). The subject of PhD dissertation was “Treatment of patients with Diabetes Mellitus having immune and hematologic disorders with the use of human fetal liver hemopoietic cells”.

2012 she was granted an academic title “Associate Professor”.

Scientific interests: research work on study of internal organs diseases methods for prevention and treatment.

Author of more than 94 scientific medicine publications, author of 8 national and international patents, 3 methodological recommendations approved by the Ministry of Health of Ukraine and AMS of Ukraine, manuals, guidelines for work and teachers, training and work programs.

Member of the Association of the Preventive and Anti-Aging Medicine of Ukraine, member of the Ukrainian Association of Family Medicine

 

 

 

Snigyr Natalia Valentynivna

Associate Professor of the Department of General Practice (Family Medicine), MD, PhD

At 1982-1988 studied at Kyiv Medical Institute (now – National Medical University named after O.O.Bogomolets).

At 1989-1992 worked as primary care physician at Kyiv district.

At 1992-1994 studied at “clinicheskaya ordinatura” in specialty “therapy” at the chair of faculty therapy №2 with the course of endocrinology and military-and-field therapy of Ukainian State Medical University named after O.O.Bogomolets. At 1994-1997 studied at full-time “aspirantura” at the chair of hospital therapy №3 of National Medical University named after O.O.Bogomolets. Since 1998 works at the chair of general practice (family medicine) of National Medical University named after O.O.Bogomolets. Responsible for the education of residents (“interns”) in family medicine.

Ph.D.Thesis was dedicated to the using of hematopoietic cells in treatment of cytostatyc myelodepression in cancer patients.

Author and coauthor of 49 scientific medicine publications, including textbook, educational manual, 2  methodical recommendations, invention.

Member of the Association of the Preventive and Anti-Aging Medicine of Ukraine.

 

 

 

Rudichenko Vitalij Mikhajlovich

Associate Professor of the Department of General Practice (Family Medicine), MD, PhD

At 1979-1985 studied at Kyiv Medical Institute (now – National Medical University named after O.O.Bogomolets), graduated with excellence. At 1985-1987 studied at “clinicheskaya ordinatura” in cardiology.

Since 1987 worked at Kiev Scientific Institute of Endocrinology. Ph.D.Thesis was dedicated to the results of own investigations of renin-angiotensin-aldosterone system and vasopressin secretion in endocrine patients.

Since 1998 works at the chair of general practice (family medicine) of National Medical University named after O.O.Bogomolets. Rudichenko Vitalij Mikhajlovich was responsible for scientific work of the chair for the extended time. For the last four years is responsible for the education at the chair of general practice (family medicine) in foreign language.

Author and coauthor of more than 200 scientific publications, including textbook, textbook in English, educational manual, scientific book, educational program of the discipline, working program of the educational discipline in English, three inventions.

Member of the Association of the Preventive and Anti-Aging Medicine of Ukraine .

 

 

 

САБАДАШ ВАСИЛЬ ЄВГЕНОВИЧ

доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини)
кандидат медичних наук

Закінчив з відзнакою Ворошиловградський медичний інститут у 1978 р. і в 1979 – інтернатуру по терапії. В 1980- 1981 р.р. – лікар-ординатор протиінфарктного відділення 1-ЦМЛ м. Луганська. В 1981 – 1983 р.р. – лікар – ревматолог, а потім завідувач ревмокардіологічного відділення ЦМЛ м. Антрацита Ворошиловградської області. В 1983-1988 р.р. пройшов клінічну ординатуру, а потім аспірантуру з кардіології при Харківському НДІ терапії МОЗ України. З грудня 1988 р. – асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Луганського державного медуніверситета. В 1990 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Состояние гемодинамики, тромбоцитарного гемостаза, простациклин-тромбоксановой системы у больных ИБС с недостаточностью кровообращения в динамике лечения». З  2002 р. – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. Неодноразово проходив курси підвищення кваліфікації. У 1981 р. курс інформації з кардіології у відділенні гострої коронарної недостатності Українського НДІ кардіології ім. Н.Д.Стражеско. У грудні 1989 – січні 1990 р.р. він підвищував кваліфікацію на ФПО при 1 Московському медичному інституті ім. І.М.Сеченова, у 1995, 2001, 2006, 2011 роках пройшов цикли підвищення кваліфікації при Національному медичному університеті ім. акад. О.О. Богомольця. У 2000 р. пройшов предатестаційний цикл з кардіології, а в 2009 р. спеціалізацію з кардіології при Луганському державному медичному університеті, на базі кафедри терапії ФПО. Доценту Сабадашу В.Є. в грудні 1995 р. присвоєна кваліфікація лікаря – терапевта першої категорії, а з 2001 р. – вища категорія з кардіології. Сабадаш В.Є. має 89 наукових праць, дві рацпропозиції й один винахід.

З лютого 2015 р. доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ імені О.О.Богомольця. Сабадаш В.Є. викладає державною та англійською мовою основні предмети на кафедрі.

 

 

 

 

 

Kirzhner Gennadii D.

 Associate Professor of General Practice (Family Medicine) Department, Doctor of Philosophy (Candidate of Medical Sciences), practicing cardiologist.

 

He headed the specialized cardiology mobile intensive care team of Kyiv Ambulance Station for 27 years. At the Station, he completed a dissertation on pre-hospital thrombolytic therapy in patients with acute myocardial infarction. After defending his thesis he moved on to teaching. Scientific interests are devoted to the problems of arterial hypertension, sports cardiology, the problem of prevention of sudden cardiac death. Author of more than 40 scientific papers, 3 patents for invention.

 

 

Korost Yaroslava Volodymyrivna

Assistant Professor of the Department of General Practice (Family Medicine), MD, PhD

Graduated with honors from Bogomolets National Medical University in 1999. Worked on the position of the district physician-therapist in Kyiv. She graduated with a master’s degree.

Since December 1999 to 2003 on postgraduate study at the Propaedeutics of Internal Medicine Department №1 in Bogomolets National Medical University. She defended her thesis “Changes in coagulation and anticoagulation blood systems in patients with various forms of acute coronary syndrome under the influence of antithrombotic treatment” in 2005.

She worked as a teaching assistant of Propaedeutics of Internal Medicine Department №1 at the Bogomolets National Medical University from 2000 to 2012.

Since 2012 – Editor-in-Chief of magazines “Medicines of Ukraine”, “Medicines of Ukraine plus”, “Art of treatment”.

Since 2015 – 2018 teaching ssistant, since February 2018 to present – assistant Professor of the Department of General Practice (Family Medicine). Responsible for the department’s work as a reference in the discipline “General Practice – Family Medicine”.

Author and co-author of 76 scientific publications. Co-author of the training manuals “Respiratory disease. Selected Diagnostic and Treatment Issues for Family Physicians ”(V.E. Sabadash, O.M. Barna, I.I. Vyshnivetsky, O.O. Pogrebnyak, A.V. Novytska, Ya. Korost, N.M. Gorobets, E.M. Shvets; K. – 2017), “Dermatological diseases in the practice of a family doctor” (authors O.M. Barna, S.O. Galnykina, Ya. Korost, O.O.Pogrebnyak; K. – 2018).

She took part in national and international scientific forums.

Research interests are related to cardiology, family medicine. She has techniques of Holter ECG monitoring, daily blood pressure monitoring.

Executive Director of the Ukrainian Assotiation of Preventive and Anti-Aging Medicine, member of the Ukrainian Association of Family Medicine.

 

Pekhenko Valentyna Sergiivna

Teaching Assistant of the Department of General Practice (Family Medicine), MD, PhD

In 2005 graduated with honors from the Faculty of Medicine of the Bogomolets National Medical University.

From August 2005 to July 2007, according to the direction of the Ministry of Health and the Ministry of Health of Ukraine, she took an internship at the General Practice (Family Medicine) Department of the OO National Medical University. Our Lady of the Epiphany (full-time cycle) and at Kyiv City Clinical Hospital №12 (full-time cycle). In 2007, she graduated from the MA at the Department of General Practice (Family Medicine) at the Bogomolets National Medical University.

From August 2007 to July 2009 – training in clinical residency at the Department of General Practice (Family Medicine) of Bogomolets National Medical University, majoring in General Practice – Family Medicine.

From December 2009 to December 2012 – postgraduate studies in the specialty Internal Medicine at the Department of General Practice (Family Medicine) of the Bogomolets National Medical University.

Since December 2012 – works as an teaching assistant at the Department of General Practice (Family Medicine) of the Bogomolets National Medical University.

In 2017 she defended her PhD thesis on “Optimization of pathogenetic therapy of rheumatoid arthritis in combination with arterial hypertension”, total number of printed works – 21, papers in journals, number of articles / abstracts without co-authors – 5.

 

 

 

Alifer Olha

Teaching Assistant of the Department of General Practice (Family Medicine), MD, PhD

Was born in 1987, citizen of Ukraine, Higher education: in 2010, graduated from National Medical University n.a. Bogomolets specialty “general medicine”. From 2010 to 2012 took internship at the Department of General Practice (Family Medicine).

From 2012 to 2014 she studied clinical placement in the specialty “General Practice – Family Medicine” at the Department of General Practice (Family Medicine).

In 2014-2017 she studied in full-time postgraduate studies at the National Medical University n.a. Bogomolets.

She works as a teaching assistant at the Department of General Practice (Family Medicine) of the National Medical University. Praying Mantis from December 2017 to the present. Responsible for the scientific work of the department.

The dissertation was made at the National Medical University n.a. Bogomolets. Theme of the dissertation is “Assessment of quality of life of patients with arterial hypertension in the practice of family doctor”. The defense was held in December 2018 at the State Institution “Zaporizhzhya Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine”. In 2019, the degree of Candidate of Medical Sciences was awarded.

O.O. Alifer has 11 scientific papers, of which 5 articles are in professional periodicals of Ukraine, 4 articles are in journals that are included in scientometric bases, 2 publications are in abstract form.

 

 

Vadym Sukhovatenko

Teaching Assistant of the Department of General Practice (Family Medicine), MD

In 1990, after graduating from the Kyiv Medical School № 2, he started working at the Kyiv City Ambulance Station (paramedic of the specialized cardio-resuscitation team (SCRT). In 2001 he graduated from the Bogomolets National Medical University specialty “General medicine”. He completed an internship in the specialty “therapy” and specialization in cardiology. He combined his training time with the work in Ambulance by a doctor. From 2002 to 2004, he continued to work as a cardiologist at SCRT. Since 2004 Head of the Emergency Department.

He combines the work of the head with the work of the cardiologist of the Advisory Telemetry Center, in whose creation he was directly involved. Higher-category cardiologist, top-level emergency medicine physician, healthcare specialist.

In 2008 he was invited to teach a medical emergency course at the Department of General Practice (family medicine).

In the field of scientific interests – the issues of emergency cardiology and emergency medicine, telemedicine.

Member of the Kyiv Cardiology and Therapeutic Society.

 

 

Pohrebniak Olena

Teaching Assistant of the Department of General Practice (Family Medicine), MD, PhD

2003 – graduated from Ukrainian Medical Dental Academy (Poltava).

2003-2004 – “therapy” specialty clinical residency at Hospital Therapy Department of the Ukrainian Medical Dental Academy.

2004-2008 – «therapy» postgraduate study at Hospital Therapy Department of the Ukrainian Medical Dental Academy.

2013 – defended her thesis on “Influence of Correction on Endothelial Dysfunction Effect on Clinical Course of Coronary Heart Disease in Patients with 2nd Type Diabetes .”

Since 2014 – Research Projects Head of Ukrainian Public Preventive and Anti-Aging Medicine Association.

Since 2015 – Teaching Assistant of Department of General Practice (Family Medicine) NMU named after O.O. Bogomolets.

 

Scientific interests: research work on study of internal organs diseases methods for prevention and treatment.

 

Implementation in clinical practice: co-author of patent of Ukraine for a utility model, information letter and innovations in healthcare system of Ukraine.

 

Publications: co-author of two textbooks, author of more than 55 printed works

 

 


Matiash Liudmila

Teaching Assistant of the Department of General Practice (Family Medicine), MD, PhD

Matiash Liudmila, teaching assistant of the department of general practice (family medicine) of the Bogomolets National Medical University medicine, Candidate of Medical Sciences, in 2010  graduated the Bogomolets National Medical University, 1 Medical Faculty.

Clinical Residency – Internal Medicine, Department of Family Medicine, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education (2010-2014), internship at the Kyiv Regional Clinical Hospital (2010-2012), postgraduate study at Bogomolets National Medical University, the Department of Internal Medicine (2014-2017).

Dissertation: “Clinical and pathogenetic features of the combined course of gastroesophageal reflux disease and irritable bowel syndrome depending on intestinal microbiome”, specialty 14.01.36 – gastroenterology. Scientific adviser – Doctor of Medical Sciences, Professor V. Perederiy.

Specialization: “General practice-family medicine” in 2019, “Therapy”, 2018, “Gastroenterology”, 2015.

  • Scientific interests – gastroenterological pathology: diseases of the liver, stomach, pancreas; gut microbiome; modern methods of diagnostics of gastrointestinal diseases.

Publications – 8  articles in phase editions.

 

 

 

 

 

Siryk Viktoria Olegivna

Teaching Assistant of the Department of General Practice (Family Medicine), MD, PhD

 

In 2000 graduated from the Bohomolets National Medical University in medical specialty general medicine. From 2000 to 2001 she held internship training in “Therapy” at the department of general practice (family medicine) of Bogomolets National Medical University. Then she worked as primary care physician at Kyiv district, head of the therapeutic department of the clinic. Currently, she is the head of the outpatient clinic of the National Primary Health Care Centre № 1 of Dniprovsky district of Kyiv. Siryk Viktoria Olegivna is attested as Medical Doctor of the supreme qualification category in General Practice – Family Medicine and as Medical Doctor of the supreme qualification category in Internal Medicine .

In 2004 entered postgraduate study at the department of general practice (family medicine) of Bogomolets National Medical University (2004-2008). In 2009 she defended her Candidate’s dissertation on “Changes of immune status, functional activity of endothelial and platelet counts in patients with arterial hypertension and its correction”.

Since 2009 she has been working on the position of teaching assistant at the department of general practice (family medicine) of Bogomolets National Medical University .

Siryk V.O. is the author of more than 34 printed works, 4 methodological recommendations, author of 2 patents, and is also the co-author of the family medicine textbook.

 

 

Lysenko Kateryna Eduardivna

Teaching Assistant of the Department of General Practice (Family Medicine), MD

In 2016, Kateryna E. Lysenko graduated with honours from Faculty of Medicine of the V. N. Karazin Kharkiv National University.

In 2018, she completed her internship in Internal Medicine at Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education. From 2018 to the present time she has been working at the National Primary Health Care Centre № 1of Podilskyi district of Kyiv, and at the same time she has acquired the specialization “General practice-family medicine” at the Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education. From 2019 she is a teaching assistant in the department of general practice (family medicine) – part time. She is a member of the Association of Preventive and Anti-Aging Medicine and the Ukrainian Association of Family Medicine. She is an active participant in national and international conferences, congresses, training courses.