НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Акредитація та ліцензування

ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ

Підготовка здійснюється на двох обов’язкових етапах: додипломному та післядипломному.

На додипломному етапі навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами загальної лікарської підготовки фахів­ця освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Після засвоєння освітньо-професійної програми загальної лікарської підготовки за базовими спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», «стоматологія», «медична психологія» фахівцю присвоюється кваліфікація «лікар» і надається право виконання професійної роботи лікаря-інтерна. Після закінчення навчання на медичних факультетах кожен випускник, крім диплома спеціа­ліста та додатку до диплома національного зразка, отримує додаток до диплома міжнародного зразка «Diploma Supplement», який розроб­лений Європейською комісією, Радою Європи, ЮНЕСКО/СЕПЕС і надає об’єктивну інформацію для поліпшення міжнародної прозорості і справедливого та професійного визнання кваліфікацій для академічного та професійного визнання в Європі отриманої вищої освіти.

На післядипломному етапі (в інтернатурі) навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами підготовки фахівця з первинною спеціалізацією, відповідно до набутої базової спеціальності. Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється кваліфікація «лікар» із певної спеціальності, що дає йому право займати адекватну лікарську посаду відповідно до затвердженого переліку.

ПІДГОТОВКА ПРОВІЗОРІВ

Підготовка здійснюється на двох обов’язкових етапах: додипломному і післядипломному.

На додипломному етапі навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами загальної підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за базовою спеціальністю «Фармація». Після засвоєння освітньо-професійної програми загальної підготовки фахівцю присвоюється кваліфікація – «провізор» і йому надається право на виконання професійної роботи провізора-інтерна.

На післядипломному етапі (в інтернатурі) навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами підготовки фахівця з первинною спеціалізацією, відповідно до набутої базової спеціальності. Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється кваліфікація «провізор» із певної спеціальності, що дає йому право займати адекватну посаду відповідно до затвердженого переліку (наказ МОЗ України від 22.06.95, № 114).

Після засвоєння відповідних освітньо-професійних програм та успішної державної атестації фахівець отримує документ встановленого зразка: диплом, який свідчить про здобуття освіти і отримання кваліфікації лікаря (провізора) після завершення етапу додипломного навчання та сертифікат про отримання кваліфікації лікаря (провізора) з певної спеціальності після завершення етапу післядипломного навчання в інтернатурі.

license1a license2a license3a license4a

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ СТОМАТОЛОГІЯ

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ ФАРМАЦИЯ

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ МЕДИЦИНА

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ