НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

V Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання дитячої гепатології”

22.10.2020