НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УНІВЕРСИТЕТ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

27.10.2017

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
на заміщення вакантних посад

ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР
Іноземних мов 1 ст.
Гігієни та екології № 3 1 ст.
Організації та економіки фармації 1 ст.
Фізичної реабілітації та спортивної медицини 1 ст.
Педіатрії № 5 1 ст.
Неврології 1 ст.
Медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини 1 ст.
ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР
Хірургії № 1 2 ст.
Анатомії людини 1 ст.
Неврології 0,5 ст.
Фтизіатрії та пульмонології 1 ст.
Анестезіології та інтенсивної терапії 0,75 ст.
Медичної і біологічної фізики та інформатики 2 ст.
ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології № 1 2 ст.
Анатомії людини 2 ст.
Радіології та радіаційної медицини 1 ст.
Біоорганічної та біологічної хімії 1 ст.
Внутрішньої медицини № 2 2 ст.
Внутрішньої медицини № 3 1 ст.
Дерматології та венерології 0,75 ст.
Хірургії № 3 1 ст.
Хірургії № 4 1 ст.
Соціальної медицини та громадського здоров’я 1 ст.
Гігієни та екології № 4 1 ст.
Фізичної реабілітації та спортивної медицини 2 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 1 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку 1 ст.
Терапевтичної стоматології 1 ст.
Медичної і біологічної фізики та інформатики 10,75 ст.
Неврології 2 ст.
Педіатрії № 1 1 ст.
Педіатрії №2 1 ст.
Педіатрії № 4 1 ст.
Фтизіатрії та пульмонології 0,5 ст.
  Ендокринології 1 ст.
Психіатрії та наркології 1 ст.
Оперативної хірургії та топографічної анатомії 1 ст.
Гігієни та екології № 2 1 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань 1 ст.
Мікробіології, вірусології і імунології 3 ст.
Психосоматичної медицини і психотерапії 1 ст.
Фармакології 1 ст.
Медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини 2 ст.
Медичної та загальної хімії 1 ст.
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Анатомії людини 8 ст.
Акушерства і гінекології  № 1 0,5 ст.
Акушерства і гінекології  № 2 0,5 ст.
Внутрішньої медицини №1 1,75 ст.
Внутрішньої медицини № 2 1 ст.
Внутрішньої медицини №3 2 ст.
Неврології 1 ст.
Хірургії № 4 1 ст.
Урології 1 ст.
Психіатрії та наркології 1 ст.
Оториноларингології 3 ст.
Патологічної анатомії №2 1 ст.
Гістології та ембріології 0,5 ст.
Ортопедичної стоматології 2 ст.
Хірургії стоматологічного факультету 1 ст.
Терапевтичної стоматології 1,5 ст.
Гігієни та екології № 2 1 ст.
Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 1 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики

стоматологічних захворювань

1 ст.
Педіатрії № 5 1 ст.
Медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини 2 ст.
СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ
Медичної та загальної хімії 0,5 ст.
Медичної і біологічної фізики та інформатики 1 ст.
Латинської мови 1 ст.
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
Медичної і біологічної фізики та інформатики 4,5 ст.
Латинської мови 1 ст.
Україністики 2,5 ст.
Іноземних мов 4 ст.
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Доцента кафедри менеджменту охорони здоров’я 2,5 ст.
Старшого викладача кафедри менеджменту охорони здоров’я 1 ст.
Асистента кафедри хірургії, анестезіолоігії та інтенсивної терапії

післядипломної освіти

2 ст.

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс та кваліфікаційними вимогами, можна ознайомитись у відділі кадрів т.234-60-74.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі – 1 місяць з дня публікації оголошення.

До 16 листопада 2017 року триває прийом заяв та документів на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою:

01601  м .Київ-1, бульвар Т.Шевченка 13.